PRŮŘEZ ZMĚN ZÁKONŮ V OBLASTI DANÍ A ÚČETNICTVÍ NA SLOVENSKU OD 1. 1. 2016

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na semináři získáte aktuální informace o nejdůležitějších změnách v oblasti daní z příjmů, účetnictví a DPH platných na Slovensku od 1. 1. 2016. Budete mít možnost konzultovat s odborníky aktuální problémy.

Cílová skupina

Seminář je určen účetním a daňovým poradcům společností, které mají obchodní styky se slovenskými partnery a všem ostatním, kteří mají o tuto problematiku zájem.

Obsahová náplň

27. 1. 2016 – ZÁKON O DANI Z PŘÍJMŮ A O ÚČETNICTVÍ NA SLOVENSKU OD 1. 1. 2016 – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY A AKTUÁLNÍ PROBLÉMY – Ing. Alica Orda-Oravcová Zdanění lékařů – úprava a upřesnění daňových povinností – změny ve zdanění autorských honorářů – prodej cenných papírů – FO – změny týkající se oceňování a odpisování HM a NM – zůstatková cena prodaného DM – zpřesnění výdajů uznaných po zaplacení – vstupní cena finančního majetku – redemace podílových listů – restrukturalizace a zahrnování neuhrazených závazků do základu daně – odpis a opravná položka k příslušenství k pohledávce – rozšíření okruhu PO, které neplatí daňovou licenci – technické rezervy v pojišťovnictví – asignace daně – ostatní změny (nezdanitelná část ZD na dobrovolné příspěvky, zákon o odpadech, duální vzdělávání, sociální výpomoc zaměstnavatele…).

28. 1. 2016 – NOVELA ZÁKONA O DPH NA SLOVENSKU OD 1. 1. 2016 – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY A AKTUÁLNÍ PROBLÉMY – Ing. Milan Vargan NOVELA ZÁKONA:

 • změny při registraci DPH a jistotě na DPH,
 • rozšíření snížené sazby DPH na některé zboží,
 • zpřesnění pravidel pro odpočet DPH,
 • změny při vracení DPH,
 • zavedení zvláštní úpravy – vznik povinností DPH a odpočtu ve vazbě na zaplacení,
 • tuzemské samozdanění – je-li dodavatel zboží zahraniční osobou,
 • tuzemské samozdanění na stavební práce a nové stavby,
 • zpřísnění podmínek při vyplňování části B.3 kontrolního výkazu k DPH,
 • další změny.

VYBRANÉ PROBLÉMY PŘI TRANSAKCÍCH ZBOŽÍ:

 • dodání zboží do jiného členského státu EU,
 • nabytí zboží na Slovensku z jiného členského státu EU,
 • dovoz zboží – transakce před propuštěním do volného oběhu, odpočet dovozní DPH.

Lektor:
Ing. Milan Vargan

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě