KONTROLY ZAMĚSTNAVATELŮ INSPEKTORÁTY PRÁCE – PRŮBĚH KONTROLY A POSTUP INSPEKCE PRÁCE PŘI KONTROLE, KONTROLNÍ ŘÁD PŘI KONTROLNÍ ČINNOSTI

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Po absolvování semináře budete znát svá oprávnění v rámci kontroly, budete vědět, jaké máte povinnosti a co vám hrozí, pokud nebudete v rámci kontroly spolupracovat. Poznáte druhy kontrol. V rámci semináře budou také popsány a diskutovány základní dokumenty vzniklé v průběhu kontroly a v návaznosti na ni.

Cílová skupina

Seminář je určen zaměstnavatelům, kteří se chtějí orientovat v právech a oprávněních zaměstnavatele a inspektora, a těm, kteří chtějí získat informace o realizaci kontrol v oblasti pracovněprávních vztahů, tj. personalistům, mzdovým účetním, podnikovým právníkům, personálním manažerům apod. Seminář je zaměřen zejména na praktické informace z kontrol a orientaci v rámci kontrolního procesu upraveného kontrolním řádem a zákonem o inspekci práce. Lektoři vás upozorní na potenciální dopady v navazujících správních řízeních o pokutách.

Obsahová náplň

 • kompetence orgánů inspekce práce pro kontroly zaměstnavatelů a úkony v rámci kontroly a po jejím skončení,
 • zahájení kontroly,
 • vyloučení kontrolních pracovníků,
 • práva inspektora a povinnosti kontrolované osoby,
 • povinnosti inspektora a práva kontrolované osoby,
 • vytváření podmínek pro řádné provedení kontroly a případná pokuta za správní delikt,
 • některé specifické povinnosti zaměstnavatele při kontrole zákona o zaměstnanosti,
 • účast specializovaného odborníka,
 • faktický průběh kontroly,
 • protokol o výsledku kontroly,
 • námitky proti protokolu,
 • základní rozdíly nového kontrolního řádu,
 • změny v ustanoveních věnovaných kontrolní činnosti v částech zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce,
 • opatření k odstranění nedostatků a jeho povaha,
 • potenciální postup navazující na kontrolní zjištění,
 • relevantní judikatura.

Lektor:
Mgr. Petr Kieler

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě