SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ V PRAXI – PRÁVNÍ PROBLEMATIKA

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Společenství vlastníků se řídí novou právní úpravou, ve které je celá řada výkladových problémů a nejasností. Lektor vám pomůže orientovat se v nové právní úpravě společenství vlastníků, seznámí vás s aktuálními výkladovými problémy a nabídne možnosti jejich řešení.

Absolvováním semináře získáte komplexní pohled na fungování společenství vlastníků jednotek (vzniklých před 1. 1. 2014) podle nových právních předpisů, jakož i na nově upravený proces založení, vzniku, případně zrušení a zániku společenství vlastníků vznikajících po 1. 1. 2014. Porozumíte jednotlivým skutečnostem uváděným ve stanovách společenství, tomu, co ve stanovách být musí a co jen může. Rovněž tak i způsobu a formě změn stanov, jež se liší dle způsobu vzniku společenství. Porozumíte fungování orgánů společenství, zjistíte míru odpovědnosti jejich členů.

Cílová skupina

Seminář je určen členům společenství vlastníků i členům jeho orgánů, správcům, advokátům a podnikovým právníkům, pracovníkům finančních institucí, pracovníkům státní správy a územní samosprávy.

Obsahová náplň

 • zařazení společenství vlastníků do systému právnických osob,
 • bytové spoluvlastnictví a vznik jednotky,
 • správa domu a pozemku,
 • založení a vznik společenství vlastníků (SV),
 • právní jednání SV,
 • stanovy SV,
 • jednotlivé náležitosti stanov,
 • přizpůsobení stanov původních SVJ nové právní úpravě, způsob a forma změn stanov s rozlišením podle doby vzniku SVJ a SV,
 • členství v SVJ, práva a povinnosti členů (práva a povinnosti SVJ vůči členům),
 • dělení orgánů SV,
 • shromáždění (působnost, svolávání, rozhodování),
 • rozhodování mimo zasedání shromáždění,
 • kvora pro rozhodování,
 • statutární orgán SV, odpovědnost statutárního orgánu,
 • další orgány SV,
 • zrušení a zánik společenství vlastníků,
 • vztah původních společenství vlastníků jednotek k nové právní úpravě společenství vlastníků,
 • vztah bytových družstev a SV, případně SVJ,
 • zápisy do rejstříku společenství vlastníků jednotek aj.

Lektor:
JUDr. Josef Holejšovský

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě