ÚČETNICTVÍ V PRAXI PRO MÍRNĚ POKROČILÉ

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na semináři získáte ucelenější pohled na účetní problematiku. Probereme si jednotlivé účtové třídy na množství příkladů účtování. Důraz bude kladen na problematiku dlouhodobého majetku, problematiku dotací, operace týkající se základního kapitálu. Účtovat budeme dle směrné účtové osnovy dle vyhlášky 500/2002 Sb. pro podnikatele. Lektorka upozorní na časté chyby, které se v praxi vyskytují. Jednotlivá témata budou vysvětlována na praktických příkladech. Zabývat se bude také související daňovou problematikou (daňová uznatelnost nákladů atd.)

Cílová skupina

Seminář je určen zájemcům se základními znalostmi účtování, kteří potřebují získat hlubší vhled do účetnictví.

Obsahová náplň

1. den:

 • opakovací příklady z jednotlivých účtových tříd s upozorněním na časté chyby I.,
 • novela zákona o účetnictví od 1. 1. 2016,
 • novela vyhlášky 500/2002 Sb.,
 • problematika dlouhodobého majetku,
 • pokyn D-22,
 • technické zhodnocení,
 • časové rozlišení, dohadné položky,
 • opravné položky X odpis pohledávek,
 • účtování dotací.

2. den:

 • opakovací příklady z jednotlivých účtových tříd s upozorněním na časté chyby II.,
 • cestovní náhrady,
 • problematika vydaných záloh, odvodu DPH z přijaté úhrady zálohových faktur, vyúčtování záloh,
 • problematika hrazených záloh, nárok na odpočet DPH, vyúčtování záloh,
 • účtování v cizích měnách a kursové rozdíly,
 • účetní operace týkající se základního kapitálu,
 • rekapitulace závěrečných prací s upozorněním na časté chyby,
 • účetní závěrka,
 • dotazy účastníků, diskuze.

  Na závěr kurzu si účastníci mohou vyzkoušet znalostní test.

Lektor:
Ing. Simona Kropáčková

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě