JAK LÉPE POROZUMĚT OBCHODNÍMU PRÁVU ANEB MINIMUM ÚČETNICTVÍ PRO PRÁVNÍKY

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Po semináři budete mít základní znalosti účetnictví, které jsou nezbytnou podmínkou pro porozumění obchodnímu právu. Bez obecných znalostí účetnictví lze například jen obtížně pochopit význam vlastního a základního kapitálu, rezervního fondu, pravidel pro rozdělování zisku či porozumět účetní závěrce a významu výroků auditora. Nejistota se projeví i při formulaci společenské smlouvy (jak určit výši vypořádacího podílu?) či přípravě návrhu usnesení valné hromady o rozdělení zisku či úhradě ztráty (co je možné se ziskem/ztrátou udělat a kolik je možné rozdělit?). Seminář je vytvořen ve spolupráci s právníky tak, aby se soustředil jen na skutečnosti podstatné z hlediska práva a byl přednášen formou, které porozumí i posluchači bez ekonomického vzdělání.

Cílová skupina

Seminář je určen všem právníkům, kteří poskytují poradenství v oblasti obchodního práva. Ocení jej i všichni ostatní právníci, kteří se ve své praxi setkávají s podnikateli. Seminář bude přínosný také pro členy orgánů vedení společností, kteří nemají ekonomické vzdělání (jednatelé, členové představenstev a dozorčích rad).

Obsahová náplň

 • co lze vyčíst z účetní závěrky,
 • konsolidovaná účetní závěrka,
 • účetní závěrka a audit,
 • přestupky účetní jednotky (nezveřejnění účetní závěrky aj.),
 • audit a jeho význam,
 • struktura majetku a závazků a její interpretace,
 • vlastní kapitál a jeho složky,
 • podíl na zisku a jeho rozdělení,
 • zálohy na výplatu podílu na zisku,
 • úhrada ztráty,
 • vypořádací podíl – možnosti jeho určení,
 • příplatek mimo základní kapitál,
 • předlužení aj.

Lektor:
JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě