KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ A IFRS

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

V návaznosti na novelu zákona o účetnictví z letošního roku se posunula hranice povinnosti sestavovat konsolidovanou účetní závěrku. To znamená, že některé skupiny podniků, které ještě za rok 2015 nemusely konsolidovat, tuto povinnost mohou mít za rok 2016.

Na seminářích celého cyklu se seznámíte s konsolidací podle českých předpisů a podle IFRS. Na praktických příkladech si procvičíte a ujasníte výpočet konsolidačního rozdílu, goodwillu, vliv přecenění na konsolidaci, metody konsolidace, vylučování vzájemných vztahů, sestavení konsolidovaného výkazu peněžních toků, konsolidaci zahraničních podniků, změny podílů při konsolidaci, dekonsolidaci, odloženou daň atd.

Cílová skupina

Všem, kteří potřebují sestavovat, ověřovat nebo analyzovat konsolidované finanční výkazy. První část je vhodná pro začátečníky a mírně pokročilé, druhá část je vhodná pro mírně pokročilé až pokročilé.

Obsahová náplň

 1. seminář:
 2. – 22. 3. 2016 – KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ A ZÁKLADY KONSOLIDACE PODLE IFRS:
 • základní terminologie,
 • česká legislativa,
 • definice konsolidačního celku,
 • konsolidační pravidla, techniky konsolidací, konsolidační rozdíl,
 • ekvivalenční, plná a poměrná metoda konsolidace,
 • vylučování vzájemných vztahů,
 • audit konsolidované ÚZ,
 • plná, ekvivalenční a poměrná metoda konsolidace,
 • návaznost na budoucí období a vliv přecenění, vylučování vzájemných vztahů,
 • konsolidace zahraničního dceřiného podniku,
 • základy konsolidace podle IFRS,
 • víceúrovňová konsolidace,
 • diskuze.

2. seminář: 11. – 12. 4. 2016 – KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE IFRS:

 • společná pravidla a předpisy pro sestavení KÚZ (české předpisy a IFRS),
 • specifické požadavky ČÚL a IFRS,
 • hlavní rozdíly mezi konsolidací ČÚL a IFRS,
 • IFRS 3 – Podnikové kombinace,
 • IAS 27 – Konsolidovaná a nekonsolidovaná ÚZ,
 • IAS 28 – Investice do přidružených podniků,
 • IAS 31 – Vykazování účasti ve společných podnicích,
 • IAS 27 – Individuální ÚZ,
 • IAS 28 – Investice do přidružených a společných podniků,
 • IFRS 10 – Konsolidovaná ÚZ,
 • IFRS 11 – Společná uspořádání,
 • IFRS 12 – Zveřejňování informací o jiných účetních jednotkách,
 • plná a ekvivalenční metoda konsolidace – návaznost do dalších období a vliv přecenění,
 • nákupy a prodeje dceřiných společností v průběhu období,
 • změny podílů, dekonsolidace,
 • přímá a nepřímá konsolidace,
 • vylučování vzájemných vztahů,
 • konsolidace zahraničních podniků,
 • vliv odložené daně na konsolidaci,
 • diskuze.

V závěru cyklu TEST IES.

Lektor:
Ing. Radka Loja, FCCA

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě