TRANSFEROVÉ CENY V KONCERNOVÝCH STRUKTURÁCH

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na semináři si ukážete, jak nastavit, aplikovat a co doporučit při tvorbě transferových cen ve vaší firmě a jak se připravit na daňovou kontrolu. Specifikem akce bude zaměření na praxi a vývoj dokumentace pro případnou kontrolu a diskuze o příloze k DPPO. Přednášející vám poskytne rozšiřující praktické znalosti problematiky transferových cen, které vám pomohou s minimálními náklady efektivně nastavit transakce se spřízněnými společnostmi a zároveň průběžně dokumentovat tyto transakce pro případ daňové kontroly. Teoretickým východiskům bude věnována pozornost pouze v rozsahu nezbytně nutném. Seminář bude zaměřen na praktické otázky aplikace transferových cen. Významně bude orientován na aktuality na půdě OECD, EU a vývoji v ČR a CEE regionu. Výklad bude doplněn o praktické příklady, aktuální legislativu a nadnárodní trendy.

Cílová skupina

Seminář je určen pro finanční ředitele, jednatele, hlavní účetní, vedoucí controllingu, kteří se v oblasti firemních financí a daní orientují.

Obsahová náplň

LEGISLATIVNÍ RÁMEC PŘEVODNÍCH CEN V ROCE 2016:

 • směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy (OECD),
 • EU Code of Conduct,
 • zákon o daních z příjmů,
 • pokyny MF ČR,
 • arbitrážní konvence,
 • definice kapitálově a jinak spojených osob.

VYUŽITÍ TRANSFER PRICINGOVÝCH METOD PŘI KALKULACI CEN A ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE K DAŇOVÉ KONTROLE:

 • praktická aplikace metod,
 • vztah a aplikace kalkulací vnitroskupinových cen v manažerském účetnictví a provázání s daňovými úpravami,
 • hodnocení rizika,
 • náležitosti dokumentace k převodním cenám pro účely českého správce daně a EU,
 • value chain management.

TRANSFEROVÉ CENY V KORPORÁTNÍ PRAXI:

 • specifika dokumentace při poskytování zboží a služeb (substance, benefit a arm’s length test),
 • specifika zdokumentování licenčních a úrokových plateb,
 • vztah metod transferových cen s daňově efektivními strukturami (právní a ekonomický pohled),
 • problematika prokázání ceny obvyklé v případě provázaných a specifických transakcí,
 • dokumentační formy,
 • povinné a nutné podklady pro unesení důkazního břemene,
 • povinná dokumentace v CEE regionu.

OSTATNÍ:

 • akční plán a BEPS principy,
 • problematika tzv. daňově agresivních struktur,
 • transakce s nehmotným majetkem.

Lektor:
Ing. Jiří Jakoubek

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě