NOVÝ ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na semináři budete podrobně seznámeni s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek. Lektor vám představí nejvýraznější změny oproti předchozí právní úpravě a jejich praktické dopady. Bude se zabývat rovněž případnými problémy, ke kterým došlo v rámci transpozice „zadávacích“ směrnic či které s sebou nový zákon může přinášet. Pozastaví se ale také nad jeho výhodami a rozebere širokou paletu možností, které nový zákon přináší zejména zadavatelům veřejných zakázek. Negativa i pozitiva nového zákona budou představeny na praktických příkladech a v praktických souvislostech tak, abyste byli schopni nabyté poznatky okamžitě přenést do praxe. Lektor vás provede celým procesem zadávání veřejné zakázky z pohledu obou jeho stran (tj. jak zadavatelů, tak i účastníků veřejných tendrů), přičemž důraz bude kladen na zadávací fázi veřejných zakázek.

Cílová skupina

Seminář je určen pro odbornou právnickou veřejnost a pracovníky veřejných organizací, kteří se specializují na oblast veřejných zakázek. Seminář je určen jak zadavatelům, tak účastníkům veřejných tendrů.

Obsahová náplň

 • rekodifikace právní úpravy,
 • obecné představení nového zákona,
 • nejvýznamnější problémy při transpozici směrnic EU,
 • principy a zásady nového zákona,
 • přechodná ustanovení,
 • obecná ustanovení zákona a terminologie,
 • základní ustanovení o zadávacích řízeních,
 • nadlimitní a podlimitní režim,
 • formální povinnosti zadavavatele v zadávacím řízení,
 • hodnocení nabídek,
 • kvalifikace uchazeče,
 • smlouvy na plnění veřejné zakázky a jejich změny,
 • dohled nad dodržováním zákona,
 • metodiky,
 • novinky v realizační fázi,
 • diskuze.

Lektor:
JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě