ZÁVAZKOVÉ VZTAHY SE ZAMĚŘENÍM NA KUPNÍ SMLOUVU A SMLOUVU O DÍLO

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na semináři získáte praktické poznatky a zkušenosti s aplikací právní úpravy závazkových vztahů v občanském zákoníku.

Cílová skupina

Seminář je určen pro nejširší okruh zájemců podnikatelské i nepodnikatelské veřejnosti. Pro majitele firem, obchodníky i živnostníky.

Obsahová náplň

  • promítnutí zásad občanského zákoníku do smluvních závazkových vztahů,
  • podnikatel versus spotřebitel,
  • relativní majetková práva obecně,
  • vznik, změna a zánik závazků,
  • smlouva kupní (rozdíly, podobnosti),
  • smlouva o dílo (rozdíly, podobnosti),
  • závazky z deliktů aj.,
  • soukromoprávní úprava závazkového práva z hlediska dosavadního vývoje,
  • rozdíl mezi stávající a minulou úpravou (občanský zákoník versus obchodní zákoník),
  • nové atributy závazkového práva a jejich praktické využití ve smluvní praxi.

Lektor:
JUDr. Ing. Ivan Rott

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě