DODACÍ DOLOŽKY INCOTERMS 2010

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Po absolování semináře budete umět definovat jednotlivé dodací doložky INCOTERMS 2010 s vymezením hlavních odlišností proti dodacím doložkám 2000, budete schopni správně používat dodací doložky INCOTERMS 2010 a identifikovat obchodněprávní rizika při jejich použití. Budete mít přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí ve vazbě na sjednanou dodací doložku.

Cílová skupina

Seminář je určen pracovníkům nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických útvarů a celním deklarantům, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice.

Obsahová náplň

  • dodací doložka INCOTERMS jako náležitost smluvních vztahů v zahraničním obchodě se zbožím, zejména pak v kupní smlouvě,
  • důležité aspekty dodacích doložek INCOTERMS 2010 – balení zboží, kontrola zboží, smlouvy o přepravě apod.,
  • charakteristika jednotlivých dodacích doložek INCOTERMS 2010, jejich využití a hlavní odlišnosti od dodacích doložek 2000,
  • vliv smluvních ujednání a dodacích doložek INCOTERMS 2010 na uplatňování DPH, příp. celních předpisů po novele zákona o DPH účinné od 1. 1. 2016 – při vnitrounijním obchodu se zbožím, při dovozu a vývozu zboží,
  • praktické příklady obchodních operací,
  • diskuze a odpovědi na dotazy účastníků.

Lektor:
Marek Reinoha

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě