SMLUVNÍ SANKCE ZA PORUŠENÍ SMLOUVY – SMLUVNÍ POKUTA, ÚROKY Z PRODLENÍ, ZÁVDAVEK, KAUCE A DALŠÍ NÁSTROJE

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Komplexní prakticky zaměřený rozbor a detailní seznámení se s novou právní úpravou v dané oblasti. Zahrnut je obsáhlý výběr použitelné judikatury. Praktické příklady a kontraktační doporučení z obchodní smluvní praxe a doporučení pro optimalizaci smluv a obchodních podmínek.

Na semináři obdržíte odpovědi na otázky:

 • jaké zákonné a smluvní nástroje lze využít při porušení smlouvy,
 • jaká jsou s nimi spojena úskalí a jak se jim vyhnout,
 • co vše je možno výhodně nastavit ve smlouvě z pohledu věřitele anebo naopak dlužníka,
 • jaké jsou možnosti a meze právní úpravy,
 • do jaké míry lze maximalizovat a vzájemně kumulovat následky porušení (tj. jak může být smlouva maximálně tvrdá),
 • do jaké míry lze následky porušení omezit či dokonce vyloučit, tj. zbavit se odpovědnosti (jak maximálně může být smlouva mírná).

Cílová skupina

Seminář je určen pro všechny, kteří přicházejí do styku s obchodními smlouvami a obchodními podmínkami, uzavírají je nebo realizují, zejména pro podnikové právníky, pracovníky obchodních a právních oddělení, samostatné podnikatele, ale i advokáty, advokátní koncipienty i notáře, jakož i pro pracovníky veřejných institucí zabývajícími se smluvními obchodními vztahy.

Obsahová náplň

 • nesplnění závazku a jeho důsledky,
 • podrobný rozbor jednotlivých institutů – velmi detailně zejména smluvní pokuty a úroků z prodlení, ale i dalších následků, a to v komplexním pojetí včetně vzájemných souvislostí,
 • řešení přiměřenosti smluvní pokuty a úroků z prodlení,
 • časté chyby ve smluvní praxi, doporučení, jak se jim vyhnout,
 • rozbor možností a mezí smluvní úpravy.

Lektor:
JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě