ŘÍZENÍ NÁKLADŮ, INVESTIC A PROJEKTŮ

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na semináři se seznámíte a získáte produktivní znalosti a dovednosti v oblasti investičního rozhodování, investic a investičních, ale i jakýchkoliv projektů (vstupy a zdroje, výstupy a benefity, daný čas), vyžadujících kontrolované finanční zdroje, včetně jejich řízení.

Cílová skupina

Pro klienty s ekonomickým, finančním, manažerským a business povědomím, ekonomy a finanční i výkonné a provozní manažery, účetní, finanční a investiční pracovníky i profesionály, kontrolery, zainteresované vedoucí pracovníky včetně administrativních, developery, ředitele a majitele společností/firem i motivované a zainteresované investory a podnikatele. Dále pro všechny ostatní, kteří chtějí zefektivnit, upgradovat i účelně propojit ekonomiku, finance, provoz, včetně projektů i jejich řízení a neopominutelné investice, ale i interaktivně propojený business svojí firmy/společnosti. A tím realizovat dnes nezbytné komplexní ekonomické a finanční řízení, včetně řízení investičního, projektového a zdrojového a takto kontinuálně i systematicky zhodnocovat svůj business i sebe.

Obsahová náplň

  • definice a odvození základních pojmů a vstupů investičního rozhodování, investic a investičních projektů, jejich zdroje a odvozovací systémy,
  • metody vyhodnocování efektivity výdajů, nákladů a výkonnosti v manažerském a investičním rozhodování a řízení investic i investičních projektů (IP),
  • základní metody a techniky investičního a projektového rozhodování, řízení investic a IP a jejich aplikace,
  • aplikace a rozbor jednotlivých metod a technik řízení a vyhodnocování investic a projektů,
  • tradiční – statické a finančně pojaté investiční a projektové řízení a jeho realizační metody (účetní zisk, ARR– výnosová míra, PP – payback period, tj. doba úhrady a dodržení rozpočtu),
  • moderní – dynamické investiční a projektové řízení a jeho realizační metody (diskontované hotovostními toky – Discounted Cash Flows methods – DCF),
  • variantní rozhodování a užití metod reálných opcí v investičním a projektovém řízení,
  • shrnutí, charakteristiky a praktická využitelnost metod investičního a projektového managementu.

Lektor:
Ing. Tomáš Petřík

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě