PŘEMĚNY OBCHODNÍCH KORPORACÍ V PRAXI – PRÁVNÍ, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na semináři získáte přehledné informace o právní úpravě vztahující se k přeměnám obchodních korporací včetně jejich účetních a daňových aspektů, obohacené o praktické zkušenosti a poznatky z celého procesu přeměny obchodní korporace. Lektor vás seznámí s veškerou právní úpravou přeměn obchodních korporací, přičemž pozornost bude věnovat především tuzemským přeměnám včetně jejich účetních a daňových souvislostí. Důraz bude kladen zejména na to, aby byl obsah právních předpisů vyložen ve všech jejich souvislostech a účastníci semináře byli zevrubně seznámeni s praktickým fungováním právní úpravy v procesu přeměny obchodní korporace. Součástí semináře budou rovněž praktická cvičení, která vám pomohou osvojit si (nejen) základní instituty procesu přeměny obchodní korporace. Lektor se bude zabývat i přidruženými praktickými problémy souvisejícími s realizací přeměny, jako jsou například otázky zastoupení na valné hromadě, otázky znaleckých posudků při ocenění nepeněžitého vkladu, problematika zápisu přeměny do obchodního rejstříku a podobně.

Cílová skupina

Seminář je určen odborné právnické veřejnosti a pracovníkům poradenských firem. Seminář je vhodný i pro podnikatele, účetní a daňové poradce, jakož i pro kohokoliv, kdo se s problematikou přeměn v rámci své činnosti setkává.

Obsahová náplň

 • důvody, přínosy a rizika přeměn,
 • koncepce rozhodného dne,
 • typy vnitrostátních přeměn se zaměřením na fúze a rozdělení,
 • projekt přeměny, jeho právní povaha, schvalování projektu, zrušení projektu přeměny,
 • zprávy o přeměně, informace o přeměně,
 • rozhodný den přeměny a možnosti jeho určení,
 • vzdání se práv v procesu přeměn,
 • ochrana věřitelů a minoritních společníků,
 • zápis přeměny do obchodního rejstříku,
 • právo na dorovnání, odpovědnost za škodu,
 • neplatnost projektu přeměny a neplatnost přeměny,
 • účetní povinnosti zúčastněných společností, ocenění jmění,
 • daňové konsekvence,
 • právní sukcese aj.,
 • diskuze.

Lektor:
Mgr. Petr Kobylka

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě