UPLATŇOVÁNÍ DPH A CEL PŘI OBCHODU SE TŘETÍMI ZEMĚMI

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Prakticky vedený seminář zaměřený na typický i netypický průběh vývozních a dovozních operací.

Cílová skupina

Seminář je určen pro finanční účetní, obchodníky, celní deklaranty a další osoby odpovědné za obchod se třetími zeměmi.

Obsahová náplň

  • připravované změny v uplatňování DPH při obchodu se třetími zeměmi účinné od května 2016,
  • změny v zákoně o DPH ve vazbě na obchod se třetími zeměmi,
  • daňové doklady při dovozu a vývozu,
  • dodací podmínky INCOTERMS 2010 a jejich promítnutí do obchodů se třetími zeměmi,
  • správné uplatnění DPH při dovozu v příkladech a souvislostech – povinnosti dovozce,
  • vývoz a podmínky pro osvobození od DPH v příkladech a souvislostech,
  • zboží s instalací či montáží ve třetí zemi,
  • vedlejší výdaje v tuzemsku a zahraničí při obchodu se třetími zeměmi a jejich správné promítnutí,
  • původ zboží a jeho vliv na clo i DPH,
  • nestandardní situace ve vývozu a dovozu a jejich řešení – případové studie (obnova řízení, zrušení vývozu atd.).

Lektor:
Ing. Vladimír Zdražil

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě