JEDNATEL S. R. O. – POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST V SOUVISLOSTECH

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Pozornost bude věnována postavení a úkolům jednatele nejen z právních, ale i daňových a auditorských hledisek, neboť v tomto směru je zcela nezbytný komplexní pohled, jež jako jediný zaručuje uvědomění si všech relevantních rizik spojených s výkonem funkce jednatele a jejich účinné předcházení. Vedle diskuze věnované právním otázkám postavení a odpovědnosti jednatele z hlediska zákona o obchodních korporacích a dalších souvisejících právních předpisů (občanského zákoníku, trestního zákoníku, předpisů správního práva aj.) bude hlavní náplní kulatého stolu praktický rozbor povinností jednatele podle daňových a účetních předpisů, a to v bezprostřední vazbě na plnění povinností společnosti jako takové a odpovědnosti jednatele za její fungování. Zvláštní pozornost bude věnována postavení a úkolům jednatelů u těch společností s ručením omezeným, které jsou součástí koncernových seskupení, u nichž musí jednatelé každodenně prakticky řešit otázku loajality vůči společnosti na straně jedné a vůči koncernu na straně druhé.

Cílová skupina

Seminář je určen všem jednatelům společností s ručením omezeným, kteří mají zájem získat úplný a přehledný souhrn praktických informací o právním postavení, odpovědnosti, povinnostech a úkolech jednatele jakožto statutárního orgánu obchodní korporace, a to ve všech hlavních oblastech jeho působnosti.

Obsahová náplň

9:30–11:00 – PRÁVNÍ OBLAST – JUDr. Pavel Koukal 11:15−12:15 – DAŇOVÁ OBLAST – Ing. Miroslav Kocman, LL.M., Ing. Petr Tomeš 12:45−13:15 – ÚČETNĚ AUDITORSKÁ OBLAST – Ing. Jaroslav Dubský, FCCA 13:15−13:30 – OBLAST POJIŠTĚNÍ – Alena Spilková 13:30−14:00 – DOTAZY A ZÁVĚR

Lektor:
Alena Spilková

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Na Poříčí 42, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě