INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ – PRÁVNÍ PROBLEMATIKA, AKTUÁLNÍ VÝKLADOVÉ PROBLÉMY

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Absolvováním semináře získáte potřebný přehled o základních institutech insolvenčního práva. Lektorka vám pomůže zorientovat se v problematice uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení v závislosti na typu pohledávky a způsobu řešení úpadku. Vysvětlí, jak je nutno uplatnit práva z popřené pohledávky v incidenčním sporu a jak jsou pohledávky v insolvenčním řízení v závislosti na způsobu řešení úpadku uspokojovány. Detailněji vám ozřejmí průběh insolvenčního řízení, kde je úpadek řešen konkurzem. Vyloženy budou rovněž základní principy řešení úpadku oddlužením, když komplexní úpravě oddlužení bude věnován samostatný seminář.

Cílová skupina

Seminář je určen odborné právnické i podnikatelské veřejnosti, především pak insolvenčním správcům, podnikovým právníkům, krizovým manažerům, advokátům, pracovníkům specializovaných poradenských firem. Dále daňovým poradcům, auditorům, zaměstnancům finančních úřadů, pracovníkům státní správy.

Obsahová náplň

  • účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a s rozhodnutím o úpadku,
  • uplatňování a uspokojování přednostních pohledávek,
  • postavení zajištěných věřitelů,
  • uplatňování pohledávek přihláškou,
  • přezkum pohledávek a vyvolané incidenční spory,
  • rozhodčí doložky a smluvní pokuty ve spotřebitelských smlouvách,
  • řešení úpadku konkurzem,
  • řešení úpadku oddlužením – obecná informace.

Lektor:
JUDr. Jolana Maršíková

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě