EKONOMICKÉ, DAŇOVÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na semináři si osvojíte základní ekonomické principy a postupy z hlediska daní a účetnictví, potřebné pro běžnou praxi obchodních korporací v roce 2016.

Cílová skupina

Seminář je určen pro každého, kterému není oblast daní a účetnictví tou hlavní anebo s danou problematikou začíná a potřebuje se v ní lépe zorientovat.

Obsahová náplň

  • vysvětlení základních ekonomických principů a postupů z hlediska daní a účetnictví, potřebných pro běžnou praxi obchodních společností (výsledek hospodaření, základní orientace v účetní osnově a sestavách účetní závěrky, účetní principy, náležitosti účetních dokladů, oběh dokladů a jejich archivace),
  • majetek, jeho evidence, odpisování a inventarizace (vysvětlení základních principů a postupů),
  • co je třeba vědět o evidování zásob (možnosti, skladové karty),
  • fakturace a související problémy,
  • náklady a výnosy (základní principy zachycení nákladů a výnosů v účetnictví, časové rozlišení, vybrané příklady daňových a nedaňových nákladů),
  • daň z příjmů (základní princip zdanění fyzických a právnických osob, rozdíl mezi účetním a daňovým výsledkem, povinnosti daňového subjektu),
  • DPH (základní pravidla aplikace daně, podmínky pro registraci, náležitosti daňových dokladů, postup při plněních ve vztahu k EU a zahraničí, splatnost DPH, daňové přiznání),
  • přehled dalších daní v ČR (stručné probrání jednotlivých daní a základních principů pro jejich aplikaci, zejména se zaměřením na základní povinnosti),
  • vztah se správcem daně (registrace, základní práva a povinnosti daňového subjektu, termíny podávání přiznání a hlášení, kontrola správce daně),
  • další vybrané problémové okruhy (povinnosti při hrazení zdravotního a sociálního pojištění, problematika zaměstnanců, cestovních náhrad).

Lektor:
RNDr. Ivan Brychta

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě