ANGLIČTINA VE FINANCÍCH A ÚČETNICTVÍ

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na kurzu si rozšíříte a prohloubíte znalosti odborné terminologie, ekvivalenty k jednotlivým termínům v britské i americké angličtině, český překlad. Po absolvování kurzu budete schopni lépe porozumět finančním dokumentům a odborným textům v dané sféře. Kurz vám umožní lépe se orientovat v současných problémech ve financích a účetnictví jako například v neetickém chování finančních subjektů při sestavování finančních dokumentů, podvody v účetnictví, ale i důležité roli účetních a jejich znalostí finančních dokumentů, finančních koeficientů a dalších znalostí při rozkrývání finančních podvodů. Lépe porozumíte slyšenému textu, popisujícímu výše zmíněné skutečnosti. Nahrávky jsou autentické. Budete tak mít jedinečnou příležitost skloubit čtený dokument se slyšenou informací. Budete mít též prostor pro ústní projev, čímž si procvičíte všechny tři základní dovednosti potřebné pro znalost jazyka. Všechny tištěné materiály obsahují vysvětlení slovní zásoby v angličtině, většina termínů je opatřena českým překladem.

Cílová skupina

Pro ty, kteří si potřebují osvojit nebo prohloubit terminologii v oblasti financí a účetnictví a nemají s běžnou konverzací problémy.

Obsahová náplň

8. 4. 2016

1. ÚČETNICTVÍ: Základní finanční dokumenty – rozvaha – výsledovka – cash flow – terminologie užívaná v UK a USA – jak číst čísla – cvičení a kvízy na procvičení.

2. FINANČNÍ PRINCIPY A ZÁSADY: Nejběžnější účetní principy, problémy překladu – účet časového rozlišení – mezinárodní standardy – GAAP; IFRS. (GAAP – Generally Accepted Accounting Principles; IFRS – International Financial Reporting Standards).

15. 4. 2016. 3. FINAČNÍ KOEFICIENTY: Jejich užitečnost – o čem vypovídají – jak jim rozumět – jejich důležitost při stanovování finanční pozice firmy.

4. AUDITY:
Typy auditů – úloha auditora – interní – externí audity – forenzní audity a auditoři.

5. DANĚ: Daňové účetnictví, daňové kategorie – termíny – česko-anglické ekvivalenty – anglické a americké versus české daňové prostředí – porovnání termínů.

22. 4. 2016 6. AMORTIZACE – ODPISY:
Metody odpisů – výpočetní metody odpisů.

7. NEJZNÁMĚJŠÍ ÚČETNÍ SKANDÁLY: Kreativní účetnictví – popis principu podvodu – použití finančního účetnictví pro odhalení podvodu – varovné znaky upozorňující na pravděpodobný podvod: znalost finančních dokumentů, metod amortizace, použití finančních koeficientů a jejich interpretace, detekce anomálií v účetnictví – důležitá role soudních znalců v oboru účetnictví – finanční zločiny – terminologie.

29. 4. 2016 8. DOHLED NAD FINANČNÍM SEKTOREM: Střet zájmů ve financích a účetnictví – role dozorčích orgánů.

9. MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ: Směr, kterým se účetnictví bude ubírat v budoucnosti – nová role účetních, co se od nich očekává, finanční specialisté, povinnosti účetních – zodpovědnost.

12:00–13:00 test IES Test ověřuje znalost nejdůležitějších a nejčastěji užívaných spojení a termínů ve finančnictví a účetnictví. Jsou testovány formou překladu z angličtiny do češtiny a naopak. Tyto termíny jsou během kurzu důkladně probírány.

10. DOVEDNOSTI V OBCHODNÍM STYKU: Obsahuje dovednosti potřebné v obchodním styku doprovázené nahrávkami: TELEFONOVÁNÍ: Fráze užívané při telefonování. SPOLEČENSKÁ KONVERZACE: Nejběžnější fráze a situace užívané v obchodním styku. OBCHODNÍ KORESPONDENCE: Obsahuje typy oslovení v dopisech, zakončení dopisu, ukázky dopisů na různá témata. Na program každého týdne je zařazena dovednost a poslech.

11. TESTY: Obsahuje různé procvičovací testy určené pro ty, kteří chtějí svoje znalosti upevnit a otestovat, a zároveň jsou dobrou přípravou pro ty, kteří se rozhodnou pro závěrečný test.

Lektor:
PhDr. Iva Ullrichová

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě