OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PERSONALISTICE A VE FINANČNÍCH SLUŽBÁCH

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Cílem semináře je přiblížení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který se vztahuje na subjekty zpracovávající osobní údaje.

Po absolvování semináře budete vědět, jak dle tohoto zákona v personalistice zpracovávat osobní údaje vašich zaměstnanců. Ve finančních službách budete umět zpracovávat osobní údaje klientů v souladu s tímto zákonem a budete se orientovat v problematice kopírování dokladů, negativních registrů klientů, ve využívání klientů k marketingovým účelům, tj. zasílání nabídek obchodu a služeb nebo obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Budete seznámeni také s některými ustanoveními zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti z pohledu ochrany osobních údajů.

Cílová skupina

Personalistům, jednatelům a osobám zodpovědným za compliance a zpracování osobních údajů.

Obsahová náplň

  • zákon č. 101/2000 Sb., vysvětlení pojmů,
  • vysvětlení působnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů a jeho pravomocí,
  • provozování kamerového systému na pracovišti,
  • nakládání s elektronickou poštou zaměstnance,
  • zavedení elektronické docházky,
  • zákon č. 480/2004 Sb. (elektronická obchodní sdělení),
  • prohřešky zaměstnavatelů a subjektů pohybujících se ve finanční sféře,
  • kontrolní činnost Úřadu pro ochranu osobních údajů,
  • diskuze.

Lektor:
JUDr. Jiří Žůrek

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě