KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE IFRS

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na semináři se seznámíte s konsolidací podle IFRS. Na praktických příkladech si procvičíte a ujasníte výpočet goodwillu, vliv přecenění na konsolidaci, metody konsolidace, vylučování vzájemných vztahů, sestavení konsolidovaného výkazu peněžních toků, konsolidaci zahraničních podniků, změny podílů při konsolidaci, dekonsolidaci, odloženou daň.

Cílová skupina

Seminář je určen těm, kteří potřebují sestavovat, ověřovat nebo analyzovat konsolidované finanční výkazy podle IFRS. Vhodné pro mírně pokročilé a pokročilé.

Obsahová náplň

 • společná pravidla a předpisy pro sestavení KÚZ (české předpisy a IFRS),
 • specifické požadavky ČÚL a IFRS,
 • hlavní rozdíly mezi konsolidací ČÚL a IFRS,
 • IFRS 3 – Podnikové kombinace,
 • IAS 27 – Konsolidovaná a nekonsolidovaná ÚZ,
 • IAS 28 – Investice do přidružených podniků,
 • IAS 31 – Vykazování účasti ve společných podnicích,
 • IAS 27 – Individuální ÚZ,
 • IAS 28 – Investice do přidružených a společných podniků,
 • IFRS 10 – Konsolidovaná ÚZ,
 • IFRS 11 – Společná uspořádání,
 • IFRS 12 – Zveřejňování informací o jiných účetních jednotkách,
 • plná a ekvivalenční metoda konsolidace – návaznost do dalších období a vliv přecenění,
 • nákupy a prodeje dceřiných společností v průběhu období,
 • změny podílů, dekonsolidace,
 • přímá a nepřímá konsolidace,
 • vylučování vzájemných vztahů,
 • konsolidace zahraničních podniků,
 • vliv odložené daně na konsolidaci,
 • diskuze.

Lektor:
Ing. Radka Loja

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě