DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK, ZÁSOBY, SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, NEDOKONČENÁ VÝROBA – ZMĚNY PRO ROK 2016

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Po absolvování semináře budete vědět, jak správně postupovat při oceňování zásob a dlouhodobého hmotného majetku, jak evidovat a odpisovat majetek, účtovat zásoby. Budete si umět poradit s problematikou nedokončené výroby.

Cílová skupina

Seminář je určen pro účetní, pracovníky účetních a poradenských firem a pro ekonomické pracovníky.

Obsahová náplň

 • výklad aktuálních předpisů,
 • vymezení odpisovatele,
 • způsoby pořízení dlouhodobého majetku,
 • zařazení, vyřazení, převody uvnitř účetní jednotky,
 • praktické příklady výpočtů a účtování odpisů účetních i daňových,
 • dopady do výsledku hospodaření,
 • zařazování a vyřazování majetku,
 • účtování pořízení zásob – způsob A nebo B,
 • naskladnění, převody mezi sklady,
 • vyskladnění,
 • prodej zásob,
 • inventarizační rozdíly,
 • účtování nedokončené výroby,
 • přirozené úbytky zásob,
 • likvidace nespotřebovaných zásob,
 • nejčastěji se objevující chyby a jejich řešení.

Lektor:
Hana Kovalíková

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě