ODPOVĚDNOST ZA VADY

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na semináři vás lektor seznámí s právní úpravou odpovědnosti za vady a nabídne široký přehled použitelné judikatury. Upozorní vás na významné změny a jejich praktické důsledky, uvede řešení konkrétních případů. Výklad bude ilustrován na praktických příkladech kupních smluv a smluv o dílo, zejména z oblasti stavebnictví a strojírenství včetně subdodavatelských vztahů. Seznámíte se s postupy, jak optimalizovat smlouvy z pohledu dodavatele a objednatele. Proberete též řešení rizik a kontraktační doporučení.

Cílová skupina

Seminář je určen zejména pro praktikující právníky, ale i pro všechny, kteří přicházejí do styku s obchodními smlouvami, účastní se jejich realizace a plnění, pro podnikové právníky, pracovníky obchodních, právních i technických oddělení, samostatné podnikatele, ale i advokáty, advokátní koncipienty i notáře, jakož i pro pracovníky veřejných institucí zabývajícími se smluvními obchodními vztahy.

Obsahová náplň

 • základní východiska, systém právní úpravy a ekonomický smysl úpravy,
 • pojem řádného a vadného plnění; pojem „vadné splnění“, vztah k prodlení,
 • právní pojem „vad“ a jejich právní kvalifikace,
 • rozložení rizika a nákladů, přidělení odpovědnosti,
 • zjevné a skryté vady, odhalení vad, prohlídka, notifikace vad,
 • záruka za jakost, její zákonná a smluvní úprava,
 • jednotlivá práva z vadného plnění v dodavatelských a subdodavatelských vztazích,
 • uplatnění práv z vadného plnění, reklamační proces,
 • vědomé a nevědomé vady,
 • možnosti smluvní úpravy, zpřísnění a zmírnění úpravy,
 • související instituty.

Lektor:
JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě