ZATŘIĎOVÁNÍ MAJETKU A SLUŽEB PODLE STATISTICKÝCH KLASIFIKACÍ Z POHLEDU DANÍ

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na semináři se seznámíte se statistickými klasifikacemi a s jejich praktickým uplatněním v daňových zákonech, zejména v daních z příjmů a DPH, a s novinkami, které se týkají související oblasti majetku v roce 2016.

Cílová skupina

Pro pracovníky a referenty ekonomických a investičních útvarů, účetní podnikatelských i nepodnikatelských subjektů.

Obsahová náplň

  • principy klasifikací užívaných v daních (např. CZ-CC, CZ-CPA, CZ-NACE, HS/CN), metodika jejich použití, vazby mezi klasifikacemi, vztah k daňovým zákonům,
  • aplikace klasifikací při zatřiďování majetku pro účely daně z příjmů, zejména zařazení majetku do odpisových skupin,
  • problematika zatřídění majetku ve vztahu k nemovité věci (co je a není součástí nemovitostí, vymezení samostatného majetku a souboru majetku, technické zhodnocení x opravy majetku),
  • aktuální změny u majetku a jeho evidování (dodání nemovitých věcí v roce 2016 z pohledu DPH, majetek bez zřizovacích výdajů a další),
  • použití klasifikací v zákoně o DPH (metodika vedoucí k určení zboží a služeb podléhajících první a druhé snížené sazbě DPH, postup při přenesené daňové povinnosti u komodit podle nařízení vlády, rozlišení stavebních a montážních prací pro přenos daňové povinnosti v tuzemsku na příjemce apod.),
  • aplikace klasifikací v dalších daňových zákonech (daň z nemovitých věcí, daň silniční, spotřební a energetické daně).

Lektor:
RNDr. Ivan Brychta

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě