MAJETEK PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ A IFRS – SROVNÁNÍ

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Po absolvování kurzu se budete umět velmi dobře orientovat v oblasti majetku podle českých účetních předpisů a podle IFRS.

Cílová skupina

Kurz je určen pro hlavní účetní, analytiky, účetní majetku a další pracovníky, kteří se ve své praxi setkávají s oblastí majetku – podle IFRS a českých účetních předpisů.

Obsahová náplň

ÚVOD:

  • srovnání základních postupů podle IFRS a podle českých předpisů.

SROVNÁNÍ KONCEPČNÍHO RÁMCE DLE IFRS A ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ A VYHLÁŠKY Č. 500/2002 SB. PRO PODNIKATELE.

IFRS V OBLASTI MAJETKU:

  • IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení,
  • IAS 38 – Nehmotná aktiva,
  • IAS 40 – Investice do nemovitostí,
  • IAS 36 – Snížení hodnoty aktiv,
  • IAS 23 – Výpůjční náklady,
  • IAS 17 – Leasing,
  • IAS 37 – Rezervy, podmíněná závazky a podmíněná aktiva.

Jednotlivé standardy budou vždy vykládány ve srovnání s českými předpisy. Výklad bude demonstrován a procvičen na řadě příkladů.

Lektor:
Ing. Helena Vojáčková, MBA, FCCA

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě