ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ OBCHODNÍCH KORPORACÍ – SOUBĚHY, RIZIKA VÝKONU

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Lektor vám na semináři poskytne přehledné informace o právní úpravě (obsažené v občanském zákoníku a zákoně o obchodních korporacích) vztahující se na členy statutárních orgánů, zejména s ohledem na rizika, která pro ně právní úprava přináší. Výklad bude doplněn o praktické zkušenosti a poznatky. Budete upozorněni na možná rizika, která pro členy statutárních orgánů vyplývají z aktuální právní úpravy a která si členové těchto orgánů mnohdy ani neuvědomují.

Získáte odpovědi na otázky, jaké povinnosti zákon ukládá členům statutárních a kontrolních orgánů, v jakém rozsahu za ně tito členové nesou odpovědnost a jak případně účinně tuto odpovědnost a rizika s výkonem funkce spojená omezit. Důraz bude kladen na výklad právní úpravy ve všech jejích souvislostech, které budou ilustrovány na praktických příkladech a ukázkách fungování zákona v praxi.

V rámci praktické části semináře se lektor zaměří zejména na právní úpravu smlouvy o výkonu funkce statutárního orgánu, na její význam i na její formální náležitosti. Zabývat se bude následky, které může přinést chybějící či špatně sepsaná smlouva o výkonu funkce, jakož i tím, jak takové následky odstranit. Seznámí vás s aktuální rozhodovací praxí soudů ohledně problematických otázek.

Cílová skupina

Seminář je určen nejen pro odbornou právnickou veřejnost, ale je vhodný i pro podnikatele, manažery, ředitele a členy statutárních a kontrolních orgánů obchodních korporací, kteří jsou v souvislosti s výkonem své funkce nositeli odpovědnosti.

Obsahová náplň

 • předpoklady pro výkon funkce,
 • vznik a zánik funkce,
 • smlouva o výkonu funkce, odměňování,
 • souběhy funkcí člena statutárního orgánu s pracovním poměrem ve světle nové judikatury,
 • základní práva a povinnosti členů statutárních orgánů,
 • jednání za společnost, péče řádného hospodáře a důsledky jejího porušení,
 • možnost vyloučení člena statutárního orgánu z výkonu funkce,
 • zákonné ručení členů volených orgánů právnických osob,
 • nové pojetí zákazu konkurence,
 • jednatel společnosti s ručením omezeným,
 • statutární orgán akciové společnosti v monistickém a dualistickém systému aj.,
 • diskuze.

Lektor:
JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě