PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY Z POHLEDU ORGÁNŮ INSPEKCE PRÁCE A NOVELA ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI A ZÁKONA O INSPEKCI PRÁCE, ZVÝŠENÍ MOŽNÝCH POSTIHŮ

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Po absolvování semináře budete vědět, kde dochází k nejčastějším pochybením a jak se jich v oblasti porušování pracovněprávních předpisů vyvarovat, případně tuto možnost výrazně zmenšit a vyhnout se tak následnému sankcionování. Na semináři se budete věnovat zejména oblastem zákoníku práce, kde dochází k nejzávažnějším porušením (četnost i závažnost), při současné demonstraci na praktických případech. Získáte přehled o základních novinkách v oblasti novel předpisů o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce. Speciální pozornost bude věnována například problematice skončení pracovního poměru, nelegální práce, povinnostem v oblasti odměňování, pracovnělékařským prohlídkám atd. Budete seznámeni s aktuální relevantní judikaturou.

Cílová skupina

Seminář je určen všem zaměstnavatelům, kteří se v praxi setkávají s aplikací zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti, tzn. personalistům, mzdovým účetním, podnikovým právníkům, personálním manažerům a advokátům.

Obsahová náplň

 • správní delikty vznikající při vzniku, změnách a zániku pracovního poměru, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti,
 • umožnění výkonu nelegální práce,
 • neuzavření písemné formy a jeho důsledky,
 • rovné zacházení z pohledu zákoníku práce a zákazu diskriminace z pohledu zákona o zaměstnanosti,
 • správní delikty na úseku odměňování,
 • porušení povinností na úseku pracovní doby,
 • správní delikty v oblasti agenturního zaměstnávání z pohledu zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti,
 • nelegální zaměstnávání,
 • oznamovací povinnosti dle zákona o zaměstnanosti a jejich porušení,
 • zánik odpovědnosti za správní delikt dle zákona o inspekci práce a zákona o zaměstnanosti,
 • příkaz a rozhodnutí ve věci spáchání správního deliktu,
 • výše pokuty, její přiměřenost a majetkové poměry,
 • judikatura Nejvyššího správního soudu.

Lektor:
Mgr. Petr Kieler

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě