INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ – ŘEŠENÍ ÚPADKU ODDLUŽENÍM

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Absolvováním semináře získáte komplexní přehled o problematice řešení úpadku dlužníka oddlužením. Lektorka vám vysvětlí, jaké jsou předpoklady pro povolení oddlužení a pro jeho následné schválení. Objasní zásadní rozdíly mezi oběma formami oddlužení. Zabývat se bude problematikou zdrojů, ze kterých může být oddlužení plněno, způsobem uplatňování a uspokojování pohledávek věřitelů v oddlužení. Na semináři rovněž získáte informace, jakým způsobem má postupovat věřitel s novou pohledávkou za dlužníkem, popř. jak má být postupováno v případě, kdy dlužník neplní podmínky schváleného oddlužení.

Cílová skupina

Seminář je určen odborné právnické i podnikatelské veřejnosti, především pak insolvenčním správcům, podnikovým právníkům, krizovým manažerům, advokátům, pracovníkům specializovaných poradenských firem. Dále daňovým poradcům, auditorům, zaměstnancům finančních úřadů, pracovníkům státní správy.

Obsahová náplň

  • oddlužitelný subjekt,
  • předpoklady pro povolení oddlužení,
  • volba způsobu oddlužení,
  • uplatňování pohledávek za dlužníkem v oddlužení (zejména pohledávek zajištěných),
  • plnění oddlužení splátkovým kalendářem,
  • plnění oddlužení zpeněžením majetkové podstaty,
  • společné oddlužení manželů,
  • neplnění oddlužení a nové dluhy,
  • osvobození dlužníka od dluhů.

Lektor:
JUDr. Jolana Maršíková

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě