FAKTURACE V ROCE 2016, PRÁCE S ÚČETNÍMI A DAŇOVÝMI DOKLADY

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Po absolvování semináře budete správně pracovat s účetními a daňovými doklady. Doklady pro účely účetnictví a daní mají svá pravidla a především jsou závislé na právní podstatě daného případu. Seminář bude zahájen upozorněním na právní normy, aby lidé pracující s přijatými a vydanými fakturami, pokladními doklady, pohledávkami a dluhy rozuměli pojmům a vazbám.

Cílová skupina

Seminář je určen účetním, fakturantům, referentům prodeje a zásobování a pracovníkům administrativy, kteří pracují s doklady, řeší problémy pohledávek a závazků s obchodními partnery a nemají dosud zkušenosti nebo si potřebují osvěžit znalosti.

Obsahová náplň

OBČANSKÝ ZÁKONÍK:

 • hlavní zásady OZ včetně autonomie vůle, absolutní a relativní neplatnost právního ujednání a vliv na účetnictví a daně,
 • promlčení (promlčecí lhůta),
 • uznání dluhu,
 • zápůjčka, výpůjčka, výprosa, úvěr,
 • vznik, změna a zánik závazků,
 • opatření oproti opožděným platbám,
 • čas plnění.

NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 180/2013 SB. – ZVÝŠENÍ ÚROKŮ Z PRODLENÍ O 1 PROCENTNÍ BOD, ÚHRADY V HOTOVOSTI.

FAKTURACE Z HLEDISKA ÚČETNÍCH PŘEDPISŮ A ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMU OD 1. 1. 2016:

 • co je to faktura, podklady pro fakturaci,
 • provádění fakturace na základě uzavřených smluvních vztahů,
 • okamžik uskutečnění účetního případu,
 • lhůty vystavování účetních dokladů,
 • saldokonto přijatých a vydaných faktur,
 • záloha a závdavek,
 • faktura v cizí měně a měnová doložka,
 • cizí měny, kursové rozdíly,
 • druhy účetních dokladů a vzor pokladního dokladu výdajového,
 • náležitosti faktury v cizím jazyce,
 • bankovní výpisy v listinné podobě, v elektronické podobě,
 • doklady skladového hospodářství, správné náležitosti,
 • ostatní interní účetní doklady,
 • prokazování dokladů a skutečností z hlediska daňové uznatelnosti, podle zákona o daních z příjmů, podle daňového řádu (příklad) – oběh účetních dokladů a podpisové vzory, doporučené postupy,
 • náležitosti a podmínky elektronické fakturace,
 • elektronizace účetních záznamů a elektronická komunikace.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V ÚČETNÍCH A DAŇOVÝCH DOKLADECH, JAK JE SPRÁVNĚ OPRAVIT, ABY BYLY PŘI KONTROLE UZNÁNY PLATNÝMI

ARCHIVACE DOKLADŮ

ZÁKON O DPH – VYBRANÁ USTANOVENÍ, KTERÁ SE DOTÝKAJÍ FAKTURACE A DAŇOVÝCH DOKLADŮ:

 • daňové doklady v roce 2016, druhy, práce s nimi,
 • co má vědět fakturant o předmětu daně a osvobození od daně,
 • informace GFŘ k pravidlům fakturace ve vztahu k implementaci Směrnice EU/45/2010 (platné od 1. 1. 2013),
 • elektronická fakturace,
 • auditní stopa, prokazování v okamžiku kontroly,
 • opravné daňové doklady, dříve dobropisy, vrubopisy,
 • insolvenční řízení,
 • fakturace v rámci přenesení daňové povinnosti při poskytování stavebních a montážních prací.

Lektor:
Ing. Dagmar Beránková

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě