MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ – ŘEŠENÍ PROBLEMATICKÝCH PŘÍPADŮ

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na semináři proberete řadu problematických příkladů, s kterými se v praxi můžete setkat. Budete moci konzultovat svoje obtížné případy a obdržíte obsáhlý materiál s celou řadou ukázek mzdových výpočtů.

Cílová skupina

Pro zkušené mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí zpracovávat mzdovou agendu správně.

Obsahová náplň

MZDY, PLATY A ODMĚNY: Zařazování zaměstnanců odměňovaných mzdou, platem, odměnou – nařízení vlády 567/2006 Sb., od 1. 1. 2016 a nařízení vlády 564/2006 Sb. – mzdové výpočty u zaměstnanců odměňovaných mzdou, platem, odměnou – podrobné příklady – příplatky za práci přesčas, svátek, víkend, noc, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, odměna za pohotovost – směnné provozy a příplatky – nenárokové složky – odměny, prémie, příplatek za práci v odpolední směně – příplatek za vedení, další příplatky u platu – názorné příklady.

PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK: Stanovení průměrného výdělku – rozhodné období, započitatelnost příjmů, hodinový a měsíční průměrný výdělek – příklady na výpočet průměrného výdělku – pravděpodobný výdělek – zjišťování průměrného výdělku ve zvláštních případech – započitatelnost příjmů zúčtovaných do jiného rozhodného období než čtvrtletí – průměrný výdělek u dohod o provedení práce a pracovní činnosti – průměrný výdělek versus úřad práce – názorné ukázky výpočtů.

SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU, ODMĚNY V ROCE 2016: Příjmy, ze kterých se musí provádět srážky – dohody o srážkách ze mzdy, platu, odměny podle zákoníku práce a občanského zákoníku – postup výpočtu srážky podle občanského soudního řádu – pořadí provádění srážek – přednostní/nepřednostní pohledávky – datová schránka a určení pořadí pohledávek – insolvence fyzické osoby – součinnost plátce mzdy a dalších plátců příjmu povinného – praktické příklady.

VÝPOČTY POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ: Povinnosti plátce pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění – tiskopisy, termíny – výpočet pojistného na SZ a ZP – příklady – specifické výpočty u zdravotního pojištění – kategorie pojištěnců, výpočet pojistného z minimálního vyměřovacího základu – dopočet pojistného do minimálního vyměřovacího základu – vyměřovací základ – započitatelnost příjmů – maximální vyměřovací základ a pojistné.

NÁHRADA MZDY PŘI DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A VÝPOČET DÁVEK NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ: Nárok na náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti – názorné ukázky výpočtů – povinnosti zaměstnavatele – tiskopisy, postupy – výpočty dávek nemocenského pojištění – peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného – podmínky nároku na jednotlivé dávky.

DAŇ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI V ROCE 2016: Formy daně – srážková, zálohová – zjištění základu daně – výpočet mzdy, platu, do základu daně – slevy na poplatníka, daňová zvýhodnění na děti poplatníka – daňový bonus – tiskopis pro rok 2015 – samotný odvod daně zálohové a srážkové, termíny – celá řada názorných postupů.

DOTAZY, DISKUZE.

Lektor:
Zdeněk Křížek

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě