KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na seminářích získáte hlubší vhled do problematiky DPH. Budete mít prostor pro diskuzi a výměnu zkušeností.

Cílová skupina

Cyklus seminářů uvítají zkušení daňoví poradci, účetní, pracovníci ekonomických útvarů.

Obsahová náplň

 1. seminář:
 2. 4. 2016; 9:00–16:00 – DPH PŘI OBCHODU MEZI ČLENSKÝMI STÁTY EU A S TŘETÍMI ZEMĚMI V ROCE 2016 – JUDr. Svatopluk Galočík
 • dodání zboží plátcem do jiných členských států a třetích zemí včetně konsignačních skladů,
 • pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11,
 • obsah „osoby neusazené v tuzemsku“ podle § 4 a její vliv na povinnost přiznat daň,
 • přemístění majetku plátcem do a z jiného členského státu podle § 13, § 16,
 • poskytnutí služby formou dodání s instalací nebo s montáží podle § 7 odst. 3,
 • přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69,
 • pojem „identifikované osoby“ a její rozšíření o § 6j, 6k, 6l a 97a,
 • nahrazení § 10k ustanovením § 9a a jeho smysl a dopad na uplatnění daně,
 • finanční a operativní pronájmy věcí movitých do a z jiných členských států pro osoby povinné a nepovinné k dani podle § 9 odst. 1 a 2, § 10d,
 • povinnost plátce přiznat daň v tuzemsku u poskytnutých služeb od osob neusazených v tuzemsku,
 • vývoz zboží podle § 66, dovoz zboží podle § 23 a 71g, uvádění do daňových přiznání, daňové doklady a nárok na odpočet daně,
 • souhrnné hlášení podle § 102, daňová přiznání,
 • ustanovení § 108 odst. 1 písm. j,
 • úprava u vybraných služeb ve zvláštním režimu § 110a – 110ze (mini one stop shop),
 • zrušení svobodných skladů,
 • zdaňování dodání zboží a poskytnutých služeb ve svobodných pásmech,
 • zrušení vývozu umístěním zboží do svobodných pásem,
 • zavedení reverse charge při dodání zboží s místem v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku, plátci daně.

2. seminář: 28. 4. 2016; 9:00–16:00 – UPLATŇOVÁNÍ DPH SE ZAMĚŘENÍM NA TUZEMSKO V ROCE 2016 – Ing. Ivana Langerová

 • obecná ustanovení a vymezení základních pojmů,
 • daňové subjekty, obrat pro povinnou registraci, skupinová registrace,
 • předmět DPH – tuzemská plnění,
 • uskutečnění plnění a daňová povinnost u tuzemských plnění,
 • jednotlivé typy daňových dokladů a jejich náležitosti,
 • základ daně a její výpočet,
 • oprava základu daně a daně, opravný daňový doklad,
 • sazby daně, stavebnictví (§ 48 a § 49),
 • osvobozená plnění bez nároku na odpočet,
 • odpočet daně, jeho úprava a vyrovnání,
 • zvláštní režimy včetně přenesení daňové povinnosti podle § 92a,
 • daňové přiznání a kontrolní hlášení,
 • ručení za nezaplacenou daň.

3. seminář/workshop: 29. 4. 2016; 9:00–16:00 – DPH V PŘÍKLADECH – WORKSHOP – Ing. Jana Ledvinková

 • aktuální stav legislativy, vazba na předpisy EU,
 • počítání obratu na příkladech, registrační povinnosti,
 • intrakomunitární plnění – operace se zbožím, řetězové obchody na příkladech, třístranný obchod – příklady, grafy, místo plnění u služeb,
 • příklady nejčastějších dotazů k oblasti daňových dokladů,
 • oprava základu daně a sazby daně, příklady, vzory daňových dokladů, bonusy a skonta – vazba na účetnictví,
 • zdanění nemovitých věcí – příklady, grafy, zaúčtování práva stavby, informace GFŘ krok za krokem,
 • podstatná změna stavby, okolí pozemku, správní úkon – už víme, co to je?,
 • nájem nemovité věci – příklady, kdy osvobodit a kdy ne,
 • režim přenesení daňové povinnosti na příkladech – všechny informace GFŘ, všechna nařízení vlády,
 • kontrolní hlášení – příklady včetně uvedení do tiskopisu,
 • komplexní příklad.

Posluchači budou mít k dispozici novelu zákona 2016, tiskopis kontrolního hlášení, tiskopis přiznání k DPH a poslední Informace GFŘ k § 56, tj. ke zdanění nemovitých věcí, případně další informace či nařízení vlády k režimu přenesení daňové povinnosti.

Lektor:
Ing. Jana Ledvinková

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě