POHLEDÁVKY A JEJICH VYMÁHÁNÍ ANEB JAK PŘEDCHÁZET NEÚSPĚŠNÉMU VYMÁHÁNÍ A ZAJISTIT SI EFEKTIVNĚ SVÉ NÁROKY

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na semináři budou simulovány konkrétní postupy od prověření obchodního partnera přes uzavření smlouvy až po vymáhání pohledávky dle právní úpravy v občanském zákoníku a souvisejících právních předpisech. Po absolvování semináře budete vědět, jaké jsou možnosti zajištění pohledávek a realizace jejich uspokojení v případě exekučního řízení nebo insolvence dlužníka. Bude vám poskytnut návod, jak sepsat kvalitní smlouvu a jak v konkrétních případech postupovat se zaměřením na praktická a efektivní řešení související zejména se zajištěním a vymáháním pohledávek. Budete rovněž upozorněni na výhody a úskalí rozhodčích doložek a jejich dopad do praxe.

Cílová skupina

Seminář je určen pracovníkům oddělení vymáhání pohledávek, pracovníkům ekonomických, účetních, finančních a právních úseků společností, podnikovým právníkům, obchodním zástupcům, auditorům, daňovým poradcům a také členům středního managementu.

Obsahová náplň

 • prověřování obchodního partnera a jeho solventnosti před uzavřením smlouvy,
 • smlouva, všeobecné obchodní podmínky a další obchodní dokumentace jako důkaz existence pohledávky,
 • nástroje pro zajištění pohledávek a jejich efektivita a nákladovost,
 • odpovědnost za porušení povinností smluvních stran,
 • promlčení pohledávek,
 • způsoby řešení sporů (rozhodčí x civilní řízení – výhody a úskalí),
 • pohledávky po lhůtě splatnosti a jejich vymáhání v ČR a v členských státech ES,
 • návrh na vydání platebního rozkazu,
 • úrok z prodlení,
 • náklady řízení,
 • evropský platební rozkaz,
 • exekuční řízení,
 • návrh na zahájení insolvenčního řízení,
 • výkon práva věřitele v insolvenčním řízení,
 • uspokojení pohledávek v insolvenčním řízení,
 • diskuze.

Lektor:
Mgr. Jiří Lehečka

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě