BYTOVÁ DRUŽSTVA V PRAXI

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Po absovolvování cyklu seminářů budete mít ucelený pohled na problematiku bytových družstev. Na prvním semináři získáte informace o zkušenostech a aktuálních výkladových problémech nové právní úpravy bytových družstev (tj. zejména specifika bytového družstva – vznik, fungování a zánik) a nájmech družstevního bytu.

Druhý seminář přinese přehled o správném účtování a následně i hospodaření bytového družstva. Ve výkladu se projeví změny související s účtováním nové právnické osoby společenství vlastníků jednotek v domech, kde je ještě družstevní majetek. Lektorka se zaměří na změny vyplývající ze zákona o obchodních korporacích, na změny stanov bytových družstev i změny účetních předpisů.

Třetí seminář bude zaměřen na úpravu hospodaření v zákoně o obchodních korporacích, zdanění příjmů bytových družstev podle zákona o daních z příjmů a na zvláštnosti uplatňování DPH. Budete seznámeni s obsahem základních ekonomických kategorií upravených zákonem o obchodních korporacích a s hlavními principy hospodaření bytových družstev. Dozvíte se, co je nájemné za družstevní byt, nebytový prostor a za služby spojené s jeho užíváním. Specifika uplatňování daně z příjmů právnických osob budou ukázána na příkladu stanovení základu daně včetně vyplnění daňového přiznání. Vysvětleny budou zvláštnosti uplatňování DPH vyplývající z vymezení ekonomické činnosti bytového družstva.

Cílová skupina

Cyklus seminářů je určen členům a funkcionářům bytových družstev, správcovským firmám, pracovníkům hypotečních bank a jiných finančních ústavů úvěrujících bytová družstva, notářům, advokátům a podnikovým právníkům.

Obsahová náplň

 1. seminář:
 2. 5. 2016; 9:00–14:00 – BYTOVÁ DRUŽSTVA V PRAXI – PRÁVNÍ ÚPRAVA – Mgr. Kateřina Horáková
 • základní principy bytových družstev (BD),
 • předmět činnosti a předmět podnikání BD, BD jako správcovské firmy,
 • stanovy BD a co je vhodné jimi upravit,
 • členství v BD, podmínky pro vznik členství, spoluvlastnictví a zastavení družstevního podílu,
 • členská práva a povinnosti včetně práv a povinností vyplývajících z nájmu družstevního bytu,
 • převod družstevního podílu,
 • přechod a rozdělení družstevního podílu v BD,
 • zánik členství a problematika vypořádacího podílu,
 • orgány BD – orgány velkých, středních a malých BD (členská schůze, shromáždění delegátů, samosprávy, představenstvo, předseda, kontrolní orgány), rozdělení jejich kompetencí a odpovědnost,
 • převody bytů do vlastnictví členů,
 • zánik BD,
 • dotazy, diskuze.

2. seminář: 10. 5. 2016; 9:00–14:00 – BYTOVÁ DRUŽSTVA V PRAXI – ÚČETNICTVÍ – Ing. Alena Vyštejnová

 • majetek BD – pořízení, vedení a vyřazení,
 • investiční okruh,
 • způsoby účtování v bytovém domě,
 • účtování v domě s nájemci a vlastníky,
 • účtování mezi dvěma právnickými osobami BD a SVJ,
 • opravy a technické zhodnocení,
 • účtování dotací (v rámci programu Zelená úsporám, IPRM, v rámci programu Panel),
 • účtování tepla pomocí tepelných čerpadel,
 • příprava na účetní závěrku a její provedení.

3. seminář: 11. 5. 2016; 9:00–16:00 – BYTOVÁ DRUŽSTVA V PRAXI – HOSPODAŘENÍ A DAŇOVÁ PROBLEMATIKA – Ing. Lenka Haráková HOSPODAŘENÍ:

 • úprava hospodaření bytového družstva v zákoně o obchodních korporacích,
 • nájemné za družstevní byt (struktura a formy nájemného) a služby spojené s jeho užíváním (vymezení služeb, náklady na služby a jejich rozpočítání na nájemce, úhrady a jejich vyúčtování).

DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB:

 • příjmy osvobozené od daně,
 • určení daňově uznatelných a daňově neuznatelných nákladů,
 • položky snižující a zvyšující výsledek hospodaření,
 • příklad stanovení základu daně včetně vyplnění daňového přiznání.

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY:

 • vymezení ekonomické činnosti bytového družstva,
 • registrace k dani,
 • nárok na odpočet daně na vstupu.

Lektor:
Mgr. Kateřina Horáková

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě