BYTOVÁ DRUŽSTVA V PRAXI – PRÁVNÍ ÚPRAVA

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Absolvováním semináře získáte informace o činnosti bytových družstev a o jejich zkušenostech s novou právní úpravou. Nejdiskutovanější na semináři bývají otázky související s užíváním družstevního bytu, nakládáním s družstevním podílem nebo otázky nároků členů družstva na převod družstevního bytu do vlastnictví.

Bytových družstev je několik typů. Lektorka se proto zaměří i na vysvětlení rozdílů mezi jednotlivými skupinami družstev. Jinak fungují „velká“ bytová družstva vzniklá před r. 1992 pro družstevní bytovou výstavbu se státní pomocí, jinak „malá“ bytová družstva vzniklá v důsledku privatizace bytového fondu obcí a jinak nově vznikající výstavbová investorská družstva.

Podle složení účastníků semináře se lze některými otázkami zabývat detailněji, přičemž cílem semináře je, aby se každý z účastníků o bytovém družstvu dozvěděl právě ty informace, pro které si na seminář přišel nebo které potřebuje pro svoji profesi. Vždy je dán dostatečný prostor pro dotazy, a to i v průběhu výkladu.

Cílová skupina

Seminář je určen členům a funkcionářům bytových družstev, správcovským firmám, pracovníkům hypotečních bank a jiných finančních ústavů úvěrujících bytová družstva, advokátům, podnikovým právníkům apod.

Obsahová náplň

 • základní principy bytových družstev (BD),
 • předmět činnosti a předmět podnikání BD, BD jako správcovské firmy,
 • stanovy BD a co je vhodné jimi upravit,
 • členství v BD, podmínky pro vznik členství, spoluvlastnictví a zastavení družstevního podílu,
 • členská práva a povinnosti včetně práv a povinností vyplývajících z nájmu družstevního bytu,
 • převod družstevního podílu,
 • přechod a rozdělení družstevního podílu v BD,
 • zánik členství a problematika vypořádacího podílu,
 • orgány BD – orgány velkých, středních a malých BD (členská schůze, shromáždění delegátů, samosprávy, představenstvo, předseda, kontrolní orgány), rozdělení jejich kompetencí a odpovědnost,
 • převody bytů do vlastnictví členů,
 • zánik BD,
 • dotazy, diskuze.

Lektor:
Mgr. Kateřina Horáková

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě