ÚMLUVA CMR O MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ A ZMĚNY V ÚPRAVĚ SMLUV K ZAJIŠTĚNÍ PŘEPRAVY ZBOŽÍ DLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Absolvováním semináře získáte podrobné znalosti o přepravní a zasílatelské smlouvě. Na konrétních případech budete seznámeni se zásadními odlišnostmi obou smluvních typů. Tyto získané znalosti vám umožní při plnění vašich úkolů zvolit a řádně uzavřít vhodný typ smlouvy ve vztahu k ochraně zásilky, jakož i ve vztahu k vaší odpovědnosti za škody na zásilce a rozsahu náhradové povinnosti. Budete tak schopni minimalizovat svá podnikatelská rizika a zároveň předcházet nedorozuměním ve vztahu k vašim zákazníkům.

V průběhu semináře budete seznámeni s jednotlivými ustanoveními Úmluvy CMR se zaměřením zejména na otázky odpovědnosti za škodu a rozsah náhradové povinnosti, vždy na konkrétních případech a v souvislostech české i zahraniční judikatury. Získáte tak ucelený přehled o tom, jaké máte nároky resp. závazky vůči vašim smluvním partnerům, komu a za co odpovídáte či nikoliv a jak tyto nároky řádně a včas uplatnit nebo odmítnout.

Cílová skupina

Seminář je určen pro pracovníky dopravních a spedičních firem, pracovníky pojišťoven se zaměřením na likvidaci škod v přepravě.

Obsahová náplň

  • působnost Úmluvy, smluvní státy, použitelnost,
  • rozlišení dopravce a zasílatele, právní důsledky,
  • přepravní smlouva, práva a povinnosti stran,
  • odpovědnost dopravce a dalších na přepravě zúčastněných osob, hraniční případy,
  • limitace náhrady škody, hranice odpovědnosti,
  • uplatňování nároků, problémy legitimace při soudním řízení,
  • regresní nároky, pojištění,
  • soudní rozhodnutí, aplikace v České republice, stávající soudní praxe,
  • hlavní aplikační rozdíly ve smluvních státech,
  • nejnovější tuzemská i zahraniční rozhodnutí a právní názory, změny v úpravě smlouvy o přepravě a smlouvy zasílatelské dle nového občanského zákoníku.

Lektor:
Mgr. Michal Florian

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě