NÁHRADA ŠKODY V OBCHODNÍ PRAXI

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Absolvováním semináře získáte detailní přehled o nové právní úpravě náhrady škody v OZ a získáte široký přehled použitelné judikatury. Budete upozorněni na významné změny a jejich praktické důsledky, kontraktační doporučení.

Cílová skupina

Seminář je určen praktikujícím právníkům, ale i všem, kteří přicházejí do styku s obchodními smlouvami, účastní se jejich realizace a plnění. Pro podnikové právníky, pracovníky obchodních a právních oddělení, samostatné podnikatele, ale i advokáty, advokátní koncipienty i notáře, jakož i pro pracovníky veřejných institucí zabývajícími se smluvními vztahy.

Obsahová náplň

 • náhrada škody – její ekonomický a právní význam,
 • jednotlivé předpoklady odpovědnosti za škodu,
 • zákonné a judikatorní vymezení,
 • zákonná a smluvní odpovědnost,
 • porušení právní povinnosti,
 • důvody vyloučení odpovědnosti,
 • doložky vyšší moci a další smluvní doložky,
 • vznik škody, škoda skutečná a ušlý zisk, kalkulace výše škody,
 • příčinná souvislost,
 • faktická a právní kauzalita,
 • předvídatelnost škody,
 • rozsah a způsob náhrady,
 • prevenční a zakročovací povinnost,
 • možnosti smluvních dispozic,
 • limitace náhrady škody,
 • rozšíření odpovědnosti,
 • vztah odpovědnosti za škodu a dalších institutů,
 • zvláštní případy náhrady škody,
 • aktuální judikatura.

Lektor:
JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě