MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na semináři se dozvíte, co v personální oblasti ovlivňuje mzdové náklady.

Cílová skupina

Seminář je určen pro zaměstnance zodpovědné za personální práci – personalisty, kumulované pozice personalista – mzdový účetní, vedoucí zaměstnance.

Obsahová náplň

PRACOVNĚPRÁVNÍ OBLAST:

 • druhy pracovněprávních vztahů a dopad zúčtování těchto vztahů do mzdových nákladů – odvod zdravotního a sociálního pojištění – pracovní poměr a dohody konané mimo pracovní poměr,
 • dovolená – její nárok – kalendářní rok a alikvótní část, krácení dovolené, mzdové příplatky ze ZP a nad ZP,
 • přesčasová práce a náhradní volno, pracovní pohotovost, překážky v práci, průměrný výdělek – co vše spadá do průměrného výdělku, ukončení pracovního poměru – zrušení pracovního poměru ve zkušební době v době prvních 14 dnů pracovní neschopnosti,
 • odstupné dle ZP a nad ZP – dopad do mzdových nákladů,
 • konkurenční doložka – její možné podmínky a její zúčtování na mzdové účtárně,
 • potvrzení o zaměstnání, srážky ze mzdy a jejich proces v organizaci – jejich pořadí – externí srážky a vnitrofiremní srážky ze mzdy,
 • zaměstnávání osob se zdravotním postižením – změny v zákoně o zaměstnanosti – plnění OZP za kalendářní rok.

MZDOVÁ OBLAST:

 • daň z příjmů ze závislé činnosti – prohlášení, daňové slevy, daňové zvýhodnění v roce 2016, příjmy osvobozené od daně, RZD – roční zúčtování,
 • potvrzení o zdanitelných příjmech a potvrzení o průměrném měsíčním čistém výdělku pro PÚ,
 • dopad pracovněprávního vztahu cizince do oblasti sociálního, zdravotního pojištění a daňové nerezidenství u cizince,
 • zdravotní pojištění – ohlašovací povinnost, sazby, odvod, měsíční přehledy, minimální vyměřovací základ, neplacené volno – neplacené volno a neomluvená absence – změny,
 • sociální pojištění – ohlašovací povinnost, sazby, odvod, měsíční přehledy, maximální vyměřovací základ, nemocenské pojištění – účast, zaměstnání malého rozsahu, náhrada za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti, příloha k žádosti o dávky, vyměřovací základ, rozhodné období, vyloučené doby, ochranná lhůta, podpůrčí doba,
 • důchodové spoření – účast, sazba, odvod, měsíční hlášení, maximální vyměřovací základ, samovyměření, penále, úroky z prodlení – ukončení důchodového spoření,
  • důchodové pojištění a ELDP – dopad do ELDP, zadávání pracovněprávních vztahů do SW – souběhy, četnost v daném roce,
 • zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele – kdo spadá do zákonného pojištění zaměstnavatele.

Lektor:
Vladislava Dvořáková, DiS.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě