IFRS – FINANČNÍ NÁSTROJE

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na semináři se seznámíte se základy v oblasti účtování finančních aktiv a závazků v oblasti IFRS i s aktuálním vývojem v této oblasti.

Cílová skupina

Seminář je určen pro hlavní účetní, analytiky, účetní a ostatní osoby, které se setkávají s účetní závěrkou sestavenou podle IFRS. Tato oblast se netýká pouze finančních institucí, ale každého podnikatele, který sestavuje účetní závěrku podle IFRS a má ve své rozvaze například pohledávky.

Obsahová náplň

IAS 39 FINANČNÍ NÁSTROJE – ÚČTOVÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ:

 • rozdělení finančních aktiv a závazků do portfolií,
 • oceňování a účtování finančních nástrojů,
 • efektivní úroková míra,
 • účtování k datu obchodu, respektive k datu vypořádání,
 • deriváty, jejich vymezení, členění a použití,
 • zajišťovací účetnictví.

IAS 32 FINANČNÍ NÁSTROJE – PREZENTACE:

 • rozlišení finančního závazku a kapitálu.

IFRS 7 FINANČNÍ NÁSTROJE – ZVEŘEJNĚNÍ:

 • základní rozdělení finančních aktiv a závazků ve výkazu o finanční pozici,
 • povinné položky ke zveřejnění,
 • nejčastější chyby v oblasti zveřejnění při provádění auditu účetní závěrky.

IFRS 9 FINANČNÍ NÁSTROJE:

 • současný stav legislativy v rámci IFRS a Evropské komise,
 • obsah aktuálně platného standardu.

IFRS 13 REÁLNÁ HODNOTA:

 • standard, který upravuje oceňování reálnou hodnotou.

SOUČÁSTÍ SEMINÁŘE JE ŘEŠENÍ PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ, VČETNĚ ZDŮRAZNĚNÍ PROBLÉMŮ, KTERÉ MOHOU VZNIKNOUT PŘI AUDITU DANÝCH OBLASTÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY.

Lektor:
Ing. Helena Vojáčková, MBA, FCCA

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě