SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU, ODMĚNY NEBO JINÝCH PŘÍJMŮ V ROCE 2016

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Seminář je zaměřen na výklad provádění srážek ze mzdy, platu nebo odměny u zaměstnanců. Seznámí vás se současnou právní úpravou v dané problematice pro rok 2016, a to nejen formou podrobného výkladu, ale především pomocí názorných příkladů provádění srážek.

Cílová skupina

Seminář je určen především pro mzdové účetní, personalisty a osoby zabývající se problematikou exekucí.

Obsahová náplň

PRÁVNÍ PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ S PROBLEMATIKOU SRÁŽEK PRO ROK 2016.

V JAKÝCH PŘÍPADECH SE SRÁŽÍ ZE MZDY, PLATU, NEBO ODMĚNY: Srážky ve smyslu zákoníku práce – co může zaměstnavatel srazit bez souhlasu zaměstnance – co může zaměstnavatel srazit pouze se souhlasem zaměstnance – pojem výkon rozhodnutí – exekuce – srážka ze mzdy nad rámec zákoníku práce – evidence o prováděných srážkách.

DOHODY O SRÁŽKÁCH ZE MZDY, PLATU: Dohody o srážkách ze mzdy podle zákoníku práce – penzijní připojištění, soukromé životní pojištění a další srážky po dohodě zaměstnavatel/zaměstnanec – srážky ze mzdy v případech způsobené škody zaměstnancem zaměstnavateli – dohoda o srážkách ze mzdy ve smyslu občanského zákoníku – dobrovolná platba výživného v roce 2016 – vzory, postupy.

OKRUH PŘÍJMŮ, ZE KTERÝCH SE PROVÁDÍ SRÁŽKY: Mzda, plat, odměna či jiné příjmy zúčtované zaměstnavatelem zaměstnanci. Souběh příjmů u jednoho zaměstnavatele – způsob provádění srážek – daňové bonusy, roční vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti – přeplatky a doplatky na daňových bonusech – odstupné, odchodné – příjmy podle zákoníku práce – § 145, příjmy podle OSŘ – § 299 v roce 2016.

POŘADÍ SRÁŽEK ZE MZDY – PŘEDNOSTNÍ A NEPŘEDNOSTNÍ POHLEDÁVKY: Postup řazení jednotlivých právních titulů – občanský soudní řád, přednostní pohledávky, jednotlivé právní tituly rozhodnutí soudních a správních orgánů – § 279 OSŘ.

POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ SRÁŽEK ZE MZDY A JEJICH ROZSAH: Životní a existenční minimum, zjištění tzv. výpočtové základny pro určení nezabavitelných částek – specifické případové studie – určení částek k uspokojení přednostních nebo nepřednostních pohledávek – zjištění tzv. ještě další použitelné částky k uspokojení pohledávek – souběh příjmů od více plátců.

Specifika při posuzování srážek při výkonu rozhodnutí – soudní, správní výkon rozhodnutí – exekuční příkaz a jeho obsah – součinnost plátce mzdy povinného a exekutora – podávání informací – nařízení exekuce – doručování, datové schránky, právní tituly, právní moc – vykonatelnost – změna plátců mzdy – povinnosti plátce mzdy, zápočtový list, informační povinnost ve smyslu občanského soudního řádu – soud, další orgány – souběžné příjmy a postupy při provádění srážek – srážky při oddlužení, tzv. osobní bankrot, povinnosti zaměstnavatele – srážky z jiných příjmů – náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za prvních 14 dnů a následná výplata nemocenského – postupy zaměstnavatele vůči místně příslušné správě sociálního zabezpečení jako plátci jiného příjmu (nemocenského, peněžité pomoci v mateřství) – zákon o exekutorech – povinnosti exekutorů vůči zaměstnavatelům – insolvence zaměstnance – postupy při provádění srážek v insolvenčním řízení a po jeho skončení.

Praktické příklady – případové studie, doporučené postupy – vzory, vnitřní firemní předpisy týkající se postupu při provádění srážek.

DOTAZY, DISKUZE.

Lektor:
Zdeněk Křížek

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě