ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ ZE TŘETÍCH ZEMÍ V ČR A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ DO TĚCHTO ZEMÍ

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Mnohé české společnosti zaměstnávají zaměstnance ze třetích států a musejí porozumět ustanovením bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení a smluv o zamezení dvojího zdanění. Jedná se například o Ukrajinu, Rusko, USA, Turecko, Indii, Srbsko, Kanadu, Japonsko atd. Seminář přináší výklad těchto smluv včetně upozornění na odlišnosti od tzv. koordinačních nařízení EU pro oblast sociálního zabezpečení. Seznámeni budete také s aktuální daňovou problematikou týkající se zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků se zaměřením na novelizovaná ustanovení zákona o daních z příjmů pro rok 2016, výsledky koordinačních výborů a aktuální české i zahraniční judikatury. Výklad bude zaměřen na smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené se státy, s nimiž má Česká republika smlouvy o sociálním zabezpečení. Bude doplněn příklady z jednotlivých bilaterálních smluv.

Cílová skupina

Seminář je určen především personalistům, pracovníkům poradenských firem, ale i finančním ředitelům, daňovým poradcům, mzdovým účetním i auditorům, kteří se ve své práci setkávají s občany z třetích států nebo zaměstnance do těchto zemí vysílají.

Obsahová náplň

9:00–11:00 – SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – VÝKLAD BILATERÁLNÍCH SMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ – Tomáš Novotný

 • účast na nemocenském pojištění ve vztahu k zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí,
 • dopad mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení na účast na sociálním pojištění a odvod pojistného, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců,
 • určení příslušných právních předpisů při činnosti vykonávané na území států, s nimiž Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení,
 • dokládání příslušnosti k právním předpisům v případě států, s nimiž Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení a uplatnění nároku na peněžité dávky v nemoci (náhradu mzdy v nemoci) při pobytu v jiném státě, než je stát pojištění.

11:30–14:00 – DAŇOVÁ PROBLEMATIKA – Mgr. Magdaléna Vyškovská

 • zdanění příjmů ze závislé činnosti dle variant činnosti (vyslaní zaměstnanci do ČR, zaměstnanci českého subjektu, pronájem pracovní síly),
 • porovnání ustanovení vybraných smluv o zamezení dvojího zdanění,
 • příjmů členů statutárních orgánů v ČR,
 • specifika stanovení základu daně u daňových nerezidentů ze třetích států a omezení možností odpočtů některých slev na dani a nezdanitelných položek,
 • důsledky některých forem zaměstnávání cizinců v ČR pro jejich zahraniční zaměstnavatele,
 • zdanění příjmů vyslaných pracovníků za práci v zahraničí podle smluv o zamezení dvojímu zdanění,
 • vznik stálé provozovny zaměstnavatele ve státě vyslání,
 • související povinnosti českého zaměstnavatele v ČR a ve státě vyslání,
 • zamezení dvojímu zdanění u českých daňových rezidentů (zaměstnavatelů i zaměstnanců),
 • vynětí ze zdanění u příjmů některých zaměstnanců.

Lektor:
Tomáš Novotný

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě