ZÁKONÍK PRÁCE V PRAXI – SPECIÁLKA

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na semináři budete informováni o posledních a připravovaných změnách zákoníku práce. Zaměříte se na aktuální a problémové otázky daných tématických okruhů zákoníku práce. Výklad všech odborných bloků semináře bude proveden se zaměřením na rozbor zkušeností s praktickou aplikací. Upozorněni budete také na změny v pracovněprávních předpisech k datu konání semináře.

Cílová skupina

Všem pokročilým zájemcům o problematiku pracovního práva, tj. zejména personalistům, podnikovým právníkům, advokátům, mzdovým účetním a řídícím pracovníkům. Seminář je určen především lidem z praxe, u nichž se předpokládá, že již získali základní znalosti v oblasti pracovního práva.

Obsahová náplň

1. den: POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE PŘI VZNIKU, ZMĚNÁCH A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU, PŘEKÁŽKY V PRÁCI – JUDr. Petr Bukovjan

ZPŮSOBY VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU:

 • náležitosti pracovní smlouvy,
 • principy spojené se jmenováním,
 • odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa a následný postup.

PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY:

 • vstupní lékařská prohlídka a její úhrada,
 • další pracovnělékařské prohlídky,
 • povinnosti vyplývající pro zaměstnavatele z lékařského posudku,
 • pracovní poměry na dobu určitou – sjednávání, omezení, zástupy atd.

ZMĚNY PRACOVNÍHO POMĚRU:

 • problémy při převedení zaměstnance na jinou práci,
 • doplatky do průměrného výdělku,
 • dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli.

SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU:

 • rozbor jednotlivých způsobů skončení pracovního poměru,
 • neuspokojivé pracovní výsledky a porušení povinností zaměstnance jako důvod k rozvázání pracovního poměru,
 • pracovní kázeň,
 • výpověď pro porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance,
 • konkrétní příklady soudních rozhodnutí a jejich dopad do praxe.

VYBRANÁ DALŠÍ PROBLEMATIKA:

 • odstupné – výše, vazba na trvání pracovního poměru, vztah k poskytování podpory v nezaměstnanosti,
 • potvrzení o zaměstnání a jeho obsah, nepravdivé údaje v pracovním posudku a vznik škody,
 • doručování písemností v pracovněprávních vztazích,
 • překážky v práci na straně zaměstnance (např. návrat z rodičovské dovolené, vyšetření u lékaře, pracovní volno na hledání nového zaměstnání atd.),
 • překážky v práci na straně zaměstnavatele (např. částečná nezaměstnanost).

2. den: PRACOVNÍ DOBA, ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI, DOVOLENÁ, DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR – JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.

VÝKLADOVÉ PROBLÉMY:

 • v základních pojmech z oblasti pracovní doby,
 • rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby,
 • rozvrh směn a maximální počty směn,
 • pružné rozvržení, konto pracovní doby,
 • práce z domova a další atypické formy individuálního rozvržení pracovní doby,
 • přestávky v práci,
 • nepřetržité odpočinky v týdnu a mezi směnami,
 • práce ve dnech pracovního klidu,
 • pracovní pohotovost,
 • práce přesčas a v noci,
 • evidence pracovní doby.

MZDA A PLAT:

 • způsoby určení (smluvní a jednostranné),
 • výše (ve vazbě na nejnižší úrovně zaručené mzdy),
 • jednotlivé složky (nárokové i nenárokové) a jejich možné změny ve vazbě na příklady ze soudní praxe,
 • příplatky – za práci ve svátek, v noci, v sobotu a v neděli, za dělenou směnu, za vedení apod.,
 • čerpání náhradního volna,
 • odměna za pracovní pohotovost,
 • splatnost a výplata,
 • náhrada mzdy a platu – za dovolenou, při překážkách v práci,
 • průměrný výdělek a jeho používání v pracovněprávních vztazích.

DRUHY A VÝMĚRA DOVOLENÉ:

 • poměrná část,
 • krácení,
 • principy jejího čerpání,
 • dovolená čerpaná po mateřské dovolené,
 • náhrada mzdy a platu za dovolenou,
 • proplácení nevyčerpané dovolené,
 • převody do dalšího roku.

DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI A DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE:

 • rozdíly s pracovním poměrem,
 • možnosti a výhodnost,
 • limity rozsahu práce.

Lektor:
JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě