POZEMKY, DOMY, BYTY, SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ A KATASTR NEMOVITOSTÍ – SMLUVNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ NÁJEMNÍCH VZTAHŮ A AKTUÁLNÍ ZKUŠENOSTI Z PRAXE

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Seminář vám přinese přehled aktuálních informací a praktických zkušeností z aplikace občanského zákoníku při nakládání s nemovitostmi, zohlednění aktuálních postupů při řízení u katastrálních úřadů. Bude vám poskytnut praktický návod jak postupovat při prodeji (minimalizace rizik z pohledu prodávajícího i kupujícího, řešení výskytu faktických vad a odpovědnost za ně) a pronájmu nemovitosti (rozdílné požadavky u bytu a prostor určených k podnikání, fixace nejdůležitějších parametrů z pohledu pronajímatele i nájemce – kontraktační doporučení), jak uzavřít kvalitní kupní, nájemní, pachtovní smlouvu a smlouvu o zřízení zástavního práva a na co se zaměřit ve smluvní dokumentaci.

Získáte návod, jak se vyhnout nejčastějším chybám a jak zajistit předvídatelný vývoj těchto smluvních vztahů k nemovitostem. Budete upozorněni na to, jaké jsou možnosti při darování a dědění nejen nemovitostí. Výklad bude věnován také zkušenostem při vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem. Zjistíte, jak zablokovat dispozici s nemovitostí na základě předběžného opatření. Budete seznámeni s praktickými příklady a budou vám poskytnuta doporučení z praxe u rozdělení budov na jednotky (prohlášení vlastníka). Zjistíte, na co si dát pozor při svolávání a rozhodování shromáždění společenství vlastníků (dříve SVJ) a jak postupovat při svolávání a rozhodování v rozporu se zákonem.

Cílová skupina

Seminář je určen všem, kteří se ve své praxi zabývají nemovitostmi, zejména jejich prodejem, pronájmem a správou a související smluvní dokumentací včetně řízení u katastrálních úřadů. Seminář tak ocení zejména pracovníci, kteří mají na starosti správu nemovitostních portfolií, zaměstnanci nebo spolupracovníci realitních kanceláří.

Obsahová náplň

 • specifikace nemovitostí a práva stavby v občanském zákoníku,
 • věcná práva, ochrana dobré víry,
 • vlastnictví a spoluvlastnictví – ochrana, omezení, nabytí (rozhrady, nezbytná cesta, stavba jako přírůstek), nabytí od neoprávněného,
 • smlouva zprostředkovatelská a rezervační smlouva,
 • smlouvy o manželském majetkovém režimu,
 • převod vlastnického práva k nemovitostem a jejich vybavení,
 • jak uzavřít kupní smlouvu a na co se zaměřit,
 • jak řešit výskyt vad na nemovitosti,
 • omezení nakládání s nemovitostí na základě předběžného opatření,
 • jak uzavřít nájemní a pachtovní smlouvu (byt x prostor k podnikání, kontraktační doporučení ke klíčovým ustanovením),
 • základní zásady,
 • práva k cizím věcem (právo stavby, zástavní právo, služebnosti, reálná břemena),
 • způsoby přenechání věci k užití jinému,
 • držba a vydržení,
 • zřízení zástavního práva, způsob a pořadí výkonu,
 • bytové spoluvlastnictví, společenství vlastníků a jejich stanovy, svolávání a rozhodování shromáždění, postup v případě vadného svolání a rozhodování,
 • dědictví,
 • katastr nemovitostí – aktuální poznatky z praxe,
 • daň z nabytí nemovitých věcí,
 • energetické průkazy,
 • diskuze.

Lektor:
Mgr. Jiří Lehečka

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě