BEZÚPLATNÉ PŘÍJMY Z HLEDISKA DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Po semináři se budete umět orientovat v problematice bezúplatných příjmů PO.

Cílová skupina

Seminář je určen odborným pracovníkům v oblasti daně z příjmů, účetním, advokátům, daňovým, ekonomickým a právním poradcům.

Obsahová náplň

 • věcné dopady inkorporace daně dědické a daně darovací do daně z příjmů právnických osob – bezúplatný příjem jako předmět daně z příjmů,
 • bezúplatné příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů,
 • tituly bezúplatných příjmů – dary, dědění, majetkový prospěch,
 • ocenění bezúplatných příjmů,
 • osvobození bezúplatných příjmů, režim bezúplatných příjmů u veřejně prospěšných poplatníků,
 • problematika majetku vypůjčeného, svěřeného, převedeného územním samosprávním celkem na jím zřízenou příspěvkovou organizaci,
 • majetkový prospěch vydlužitele, vypůjčitele a výprosníka,
 • bezúplatný příjem jako položka zvyšující výsledek hospodaření,
 • dar jako položka snižující základ daně,
 • zdanění bezúplatného příjmu plynoucího nerezidentům do zahraničí daní vybranou u zdroje,
 • nedaňové náklady související s bezúplatnými příjmy,
 • majetek pořízený formou daru, dědictví, převodem dle zvláštního předpisu – možnost/nemožnost odpisování, stanovení vstupní ceny pro odpisování, zahrnutí/nezahrnutí zůstatkové ceny do daňových nákladů.

Lektor:
Ing. Ilona Součková

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě