ZÁKONÍK PRÁCE A NAVAZUJÍCÍ PŘEDPISY V AKTUÁLNÍ FIREMNÍ PRAXI V ROCE 2016

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na semináři získáte praktický pohled na aktuální pracovní právo.

Cílová skupina

Seminář je určen personalistům, HR manažerům, mzdovým účetním a těm, kteří se připravují na provedení mzdového auditu.

Obsahová náplň

 • právní jednání, vznik práv a povinností v pracovněprávních vztazích,
 • aktuální situace v oblasti firemní praxe – právní jednání za zaměstnavatele, osoby k tomu pověřené a zmocněné, překročení plné moci, způsobilost zaměstnavatele zaměstnávat,
 • nová úprava následků vad právních jednání,
 • právní vymezení zaměstnavatele, pojem závod, rodinný závod, účast na řízení závodu, podíl na zisku, smluvní strany,
 • nová úprava pracovněprávních smluv, jejich uzavírání, pravidla doručování výpovědi,
 • smlouvy a dohody podle občanského zákoníku v personální činnosti, zastřený pracovněprávní vztah, práce načerno, nové poznatky z kontrol OIP v roce 2015 a 2016,
 • aktuální právní situace v tzv. „souběhu funkcí“ člena statutárního orgánu zaměstnavatele a vedoucího zaměstnance,
 • novela zákona č. 435/2005 Sb., o zaměstnanosti – pracovněprávní pohled, změny v povinnostech zaměstnavatele v oblasti dokladů o existenci pracovněprávních vztahů, změny v oblasti tzv. „kurzarbeitu“ účinné od 1. 10. 2015 a možnosti použití v praxi,
 • změny zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce včetně aktuálních poznatků z každodenní firemní praxe,
 • obsah a forma pracovní smlouvy a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (zkušební doba, odstoupení od smlouvy, příslib zaměstnání),
 • povinnosti zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru (výběrové řízení, příslib zaměstnání – úprava v NOZ, novela zákona o vstupních lékařských prohlídkách),
 • současné problémy v oblasti zdravotní způsobilosti zaměstnance k vykonávané práci,
 • právní úprava pracovního poměru na dobu určitou,
 • skončení pracovního poměru, nové výpovědní důvody, neplatnost výpovědi,
 • rodinné právo a zákoník práce – souhlas manžela se zaměstnáváním a s podnikáním, sdělování údajů ze mzdové, personální a majetkové oblasti, manželé na jednom pracovišti,
 • počítání času a lhůt, promlčení a zánik práva podle NOZ v zákoníku práce,
 • zajištění plnění povinností zaměstnance (ručení, zástavní právo, konkurenční doložka podle občanského zákoníku a zákoníku práce, bezdůvodné obohacení),
 • použití občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích, princip podpůrnosti a delegace,
 • hlavní zásady pracovního práva ovlivněné občanským zákoníkem,
 • připravované legislativní změny v oblasti pracovněprávních vztahů na rok 2016 (dle aktuálního stavu ke dni konání semináře),
 • diskuze, odpovědi na otázky.

Lektor:
JUDr. Miloš Hejmala

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě