ÚČTOVÁNÍ V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH ÚČTOVÝCH TŘÍD 0–7

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na semináři vám bude formou výkladu a praktických příkladů podán průřezový přehled úpravy oceňování a účtování jednotlivých oblastí majetku, závazků, vlastního kapitálu, nákladů a výnosů dle platné právní úpravy v ČR (požadavky zákona o účetnictví, vyhlášky č. 500 a českých účetních standardů pro podnikatele). Logickým východiskem výkladu bude obsah jednotlivých účtových tříd.

Cílová skupina

Seminář je určen účetním, ale i všem ostatním, kteří chtějí osvěžit a doplnit svoje znalosti účetnictví v ČR, seznámit se s novinkami a perspektivami, doplnit pozapomenuté, získat komplexní přehled a vše probrané procvičit. Vhodné pro začínající účetní, čerstvé absolventy škol bez praxe, ale i pro pokročilé, pokud mají zájem své znalosti systematizovat a doplnit v oblastech, se kterými například aktuálně nepracují.

Obsahová náplň

  • přehled právní úpravy účetnictví,
  • oceňování – průřezový pohled,
  • dlouhodobý majetek – účtová třída 0: klasifikace, oceňování a účetní zachycení,
  • zásoby – účtová třída 1: zásoby nakupované a vyráběné, oceňování a účetní zachycení,
  • finanční majetek – účtová třída 2: cenné papíry – základní východiska účtování a oceňování,
  • zúčtovací vztahy – účtová třída 3: krátkodobé pohledávky a závazky, časové rozlišování, dohadné položky,
  • vlastní kapitál a dlouhodobé závazky – účtová třída 4: členění vlastního kapitálu v kapitálových společnostech, zvyšování a snižování vlastního kapitálu, vybraná specifika dlouhodobých závazků,
  • náklady a výnosy – účtové třídy 5 a 6: průřezový přehled obsahu jednotlivých účtových skupin (účtů),
  • závěrkové a podrozvahové účty – účtová třída 7.

Lektor:
doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě