SROVNÁNÍ ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Po absolvování semináře budete vědět, jaké jsou nejvýznamnější rozdíly mezi českým a slovenským právem v základních pracovněprávních institutech. Lektoři vás seznámí s konkrétními rozdíly, které jsou v dnešní době mezi českým a slovenským právem díky samostatnému vývoji. Výklad bude zaměřen zejména na některé problémové oblasti, kterým by zaměstnavatelé působící v obou zemích měli věnovat pozornost. Probrány tak budou zejména otázky propuštění, odměňování zaměstnanců a pracovní doby. Dále také otázky pracovních cest a dočasného přidělení z ČR na Slovensko a naopak a s tím související nároky zaměstnanců a povinnosti zaměstnavatelů.

Cílová skupina

HR ředitelům, personalistům, mzdovým účetním, advokátům, pracovníkům právních oddělení společností, členům managementu apod.

Obsahová náplň

  • sjednávání pracovního poměru – povinnosti související s přijetím zaměstnanců včetně povinností v oblasti pracovnělékařských služeb,
  • pracovní smlouvy – jejich povinný a doporučení hodný obsah,
  • odměňování zaměstnanců – seznámení s odlišnými principy stanovení mzdy, rozdíly v oblasti přesčasové práce nebo nárocích zaměstnanců,
  • pracovní doba a její organizace – vysvětlení rozdílů, například pokud jde o rozvrhování pracovní doby nebo její evidenci,
  • dovolená – vysvětlení odlišností, například pokud jde o nařizování dovolené nebo jejího proplácení,
  • pracovní cesty a dočasné přidělení a související nároky zaměstnanců,
  • ukončování pracovních poměrů včetně vysvětlení přípustných důvodů a dále i rozdílů mezi právními úpravami obou států (např. při propouštění pro méně závažné porušení pracovních povinností nebo pokud jde o délku výpovědních dob),
  • neplatnost a nicotnost právního jednání,
  • diskuze.

Lektor:
doc. JUDr. Andrea Olšovská, Ph.D.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě