DAŇOVÉ A ÚČETNÍ PROBLÉMY PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na semináři si osvojíte daňovou a účetní problematiku podnikání fyzických osob od zahájení podnikání až po související problematiku zdaňování a souvisejících odvodů pojištění, a to z pohledu daňových a účetních povinností v roce 2016.

Cílová skupina

Seminář je určen jak začínajícím podnikatelům, tak již déle podnikajícím fyzickým osobám, účetním, daňovým poradcům a všem, kteří se problematikou zdanění fyzických osob zabývají.

Obsahová náplň

  • problematika spojená se zahájením podnikání (registrace nejen k daním),
  • obchodní majetek („vklad“ majetku do podnikání, zásoby pořízené před zahájením podnikání), postup při uplatnění nákladů (možnosti odpisování apod.),
  • možnosti vykazovat výdaje (náklady) z pohledu daní z příjmů (vedení účetnictví, daňové evidence, vykazování výdajů procentem z příjmů, daň stanovená paušální částkou),
  • postup při podnikání v rámci společnosti bez právní osobnosti (klady a zápory),
  • podnikání pomocí spolupracujících osob (související postup a povinnosti),
  • principy zdanění fyzické osoby – postup v případě kombinace více druhů příjmů, souběh se závislou činností a s nájmem nemovitých věcí, zálohová povinnost,
  • problematika DPH – kdy se registrovat, základní povinnosti,
  • povinnosti ve vztahu k dalším daním (daň z nemovitých věcí, silniční) a pojistným zákonům (placení záloh, podávání přehledů),
  • základní povinnosti při zaměstnávání zaměstnanců z pohledu daní a pojistných odvodů,
  • problematika přerušení, ukončení podnikání, úmrtí fyzické osoby.

Lektor:
RNDr. Ivan Brychta

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě