DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY – KOMPLEXNÍ POHLED

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na semináři získáte ucelený obraz o současném stavu a očekávaných změnách v daňové legislativě. Lektor vás upozorní na vybrané problematické oblasti v legislativě a praktickém životě.

Cílová skupina

Seminář je určen zkušeným finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům.

Obsahová náplň

Výklad bude zaměřen především na metodiku zpracování kontrolních hlášení od 1. 1. 2016 a další problémové oblasti uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Účastníci semináře budou informováni o změnách zákona o DPH, které byly provedeny s účinností od 1. 1. 2016 a o dalších změnách zákona o DPH, které by měly nabýt účinnosti v průběhu roku 2016.

Výklad bude zaměřen zejména na:

 • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
 • aktuální problémy při stanovení místa plnění u služeb a aplikaci zvláštního režimu jednoho správního místa u vybraných služeb,
 • aktuální problémy při vystavování daňových dokladů a vazby na elektronickou evidenci tržeb,
 • aktuální problémy při stanovení sazeb daně a změny sazeb daně pro rok 2016 ve vazbě na zákon o evidenci tržeb,
 • změny ve vymezení penzijních činností od 1. 1. 2016 ve vazbě na ukončení důchodového spoření,
 • osvobození od daně bez nároku na odpočet daně se zaměřením na změny při osvobození od daně u dodání a nájmu nemovitých věcí od 1. 1. 2016,
 • změny zákona o DPH při uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží ve vazbě na celní řád,
 • trvalé a dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění a změny pro rok 2016,
 • praktické problémy v oblasti správy DPH,
 • povinná elektronická podání daňových přiznání a kontrolních hlášení v roce 2016,
 • metodiku zpracování kontrolních hlášení od 1. 1. 2016.

ODPOVĚDI NA DOTAZY, DISKUZE

Lektor:
Ing. Václav Benda

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě