LIKVIDACE OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ A DRUŽSTEV – PRÁVNÍ, ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Po absolvování semináře budete znát detailní průběh likvidace obchodních společností a družstev, a to jak z právního, tak i z účetního a daňového pohledu. Důraz přitom bude kladen na společnost s ručením omezeným a akciovou společnost. Spolupráce lektorů ze soukromého a veřejného sektoru vám umožní poznat přístup soudů, akademika i praktický pohled advokáta a daňového poradce.

Cílová skupina

Seminář je určen všem, kteří se ve své praxi setkávají s likvidací obchodních společností a družstev, případně těm, kteří likvidaci obchodní společnosti či družstva plánují. Seminář tak ocení zejména podnikoví manažeři, likvidátoři, advokáti a advokátní koncipienti, podnikoví právníci a zaměstnanci ekonomických oddělení společností a družstev, které likvidace čeká.

Obsahová náplň

9:00–13:00 – PRÁVNÍ ČÁST – JUDr. Josef Holejšovský, JUDr. Lucie Josková Ph.D, LL.M.

 • zrušení společnosti (dobrovolné i nucené),
 • kdy se likvidace nevyžaduje,
 • likvidátor – jmenování, odvolání, pravomoc a odpovědnost,
 • postavení ostatních orgánů společnosti (valná hromada – jednatel/představenstvo – dozorčí rada) v průběhu likvidace,
 • průběh likvidace,
 • plnění závazků společnosti a oprávnění věřitelů,
 • zpeněžení majetku,
 • skončení likvidace,
 • zánik společnosti a její výmaz z obchodního rejstříku,
 • obnovení likvidace,
 • obnovení společnosti,
 • likvidace společnosti s nedostatkem majetku včetně vztahu likvidace a insolvence.

14:00–16:30 – ÚČETNÍ A DAŇOVÁ ČÁST – Mgr. Ing. Markéta Pravdová, Ing. Lenka Zachardová

 • zahajovací likvidační účetní rozvaha, soupis jmění,
 • specifika daně z příjmů právnických osob v souvislosti s likvidací,
 • podávání daňových přiznání v průběhu likvidace, při jejím zahájení a ukončení,
 • oznamovací povinnosti v souvislosti s likvidací,
 • souhlas správce daně s ukončením činnosti,
 • praktické účetní a daňové problémové okruhy v souvislosti s ukončením činnosti podnikatelského subjektu.

Lektor:
Mgr. Ing. Markéta Pravdová

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě