ASISTENTKA V PROJEKTOVÉM ŘÍZENÍ

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Včera začal projekt a dnes se mám stát asistentkou projektového týmu. Co se ode mě očekává? Co budu potřebovat znát a umět? Jak s takovou příležitostí naložím? Jak podpořím své kolegy? Jak mohu v takové situaci dobře obstát?

Cílová skupina

Seminář je určen všem asistentkám, do jejichž náplně spadá nebo bude spadat spolupráce s nadřízeným a členy projektového týmu při řízení projektů.

Obsahová náplň

  • vedení a řízení ve světě termínovaných projektů,
  • typické úlohy asistentek v projektovém řízení,
  • práce s časem projektového týmu,
  • jak zvládat případná nedorozumění, informační šumy a konflikty v projektovém týmu,
  • jak sladit potřeby projektového manažera s potřebami (svých) přímých nadřízených,
  • základní rámec projektového řízení – předprojektová, přípravná, plánovací, realizační a evaluační fáze,
  • cyklus řízení a projektový cyklus,
  • základní nástroje projektového řízení (trojimperativ, logický rámec, plánovací diagramy, rozpočet).

Lektor:
Petr Sládeček, MBA

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě