PREZENTAČNÍ A RÉTORICKÉ DOVEDNOSTI

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Získáte a zdokonalíte znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšnou prezentaci. Nacvičíte si, jak zaujmout a přesvědčit posluchače svým projevem. Naučíte se profesionálně zvládnout vystupování před lidmi, budete umět získat a udržet zájem posluchačů. Osvojíte si techniky zvládání námitek a obtížných situací při prezentaci. Zdokonalíte schopnost improvizace a verbální pohotovosti.

Cílová skupina

Neuvedeno

Obsahová náplň

ZÁSADY EFEKTIVNÍ PREZENTACE:

 • chyby snižující účinnost prezentace,
 • příprava prezentace a analýza posluchačů,
 • příprava přesvědčovací prezentace,
 • struktura informativní prezentace,
 • zahájení prezentace a navázání kontaktu s posluchači,
 • zvládání trémy při prezentaci,
 • neverbální komunikace při prezentaci,
 • použití vizuálních pomůcek,
 • jak posluchač vnímá a co si pamatuje,
 • práce s otázkami,
 • zvládání námitek posluchačů a dalších obtížných situací při prezentaci,
 • moderování diskuze,
 • závěr efektivní prezentace,
 • analýza prezentace.

RÉTORIKA:

 • technika řeči,
 • slovní pohotovost,
 • aktivizace posluchačů, udržení pozornosti posluchačů,
 • prostředky verbální komunikace,
 • intenzívní trénink pod vedením zkušené lektorky.

Lektor:
Stanislava Vávrová

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě